Nyheter

11 juli, 2019

2019-års Minifestival

Under några år har Stenastiftelsen givit bidrag till Föreningen KIM, som spelar för och med människor med funktionshinder och på...

4 september, 2018

Fortsatt stöd till Maskrosbarn

Maskrosbarn är Sveriges enda riksorganisation för barn som är anhöriga till en sjuk förälder. Cirka 500 000 barn i Sverige...

4 september, 2018

Fortsatt stöd till Förebildarna – Ung Handlingskraft

I många utsatta områden i Göteborg finns få möjligheter för unga att kunna påverka eller ens uppleva att de kan...

15 juni, 2018

2018 års minifestival

  Föreningen KIM spelar med och för människor med olika funktionshinder och skapar på så sätt mötesplatser för dem. På...

4 juni, 2018

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga det femåriga civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och...

27 oktober, 2017

Stipendier till studenter vid Högskolan för Scen och Musik

Studenter som kommer från länder utanför EU måste numer betala en studieavgift till de svenska universitetet, i dagsläget är det...

27 oktober, 2017

Utlandsstipendium till studenter vid Handelshögskolan

Under fem år kommer Stenastiftelsen att finansiera ett årligt stipendium om 200 000 kronor. Duktiga, kreativa studenter vid Handelshögskolan i Göteborg...

27 februari, 2017

Rehabcenter Treklöverhemmet får en motorbåt

För många människor är naturupplevelser en viktig del av livet. Att komma ut i naturen och använda sina sinnen ger...

29 september, 2016

BERÄTTARMINISTERIET ETABLERAS I GÖTEBORG

I Göteborg som utmärks av stor segregation och dåliga skolresultat behövs Berättarministeriet. Dess målsättning är att på ett lustfyllt och...

15 mars, 2016

FÖREBILDARNA – PROGRAMMET SOM UTVECKLAR UNGA FÖREBILDER

Programmet, som drivs av föreningen Ung Handlingskraft, syftar till att utveckla unga individer att bli förebilder för andra och ta...

15 mars, 2016

ALL IN – ENTREPRENÖRSKAPSTRÄNING FÖR INTEGRATION

All in är ett samverkansprojekt mellan Ung Företagsamhet och Drivhuset som har en lång erfarenhet av att utveckla individer och...

11 mars, 2016

Maskrosbarn

Foto: Maskrosbarn De ungdomar som Maskrosbarn vänder sig till lever med föräldrar som har ett missbruk eller en psykisk sjukdom,...