Forskningsbidrag

Forsknings-
bidrag

Stiftelsens satsningar på forskning inom innovation, teknikutveckling och humaniora ger stora avtryck.

Pågående projekt

Barn och ungas Livsvillkor

Tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt delar på drygt 42 miljoner kronor i anslag när Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur beslutar om utdelning inom ramen för sin satsning på barns och ungdomars livsmöjligheter. Stiftelsen vill se innovativ forskning som kan bidra till att motverka sociala förutsättningars inverkan på individers utvecklings- och livsmöjligheter. Alla forskningsprojekten kommer att drivas av forskare vid Göteborgs universitet och löpa under 4-5 år.

Donation: 42 000 000 kronor

År: 2020

Pågående projekt

Stöd till forskning om personer med sällsynta diagnoser

Kunskapen behöver öka om personer med en sällsynt diagnos och intellektuell funktionsnedsättning. Brist på kunskap kan leda till onödigt lidande och bristfälligt stöd. Stenastiftelsen bidrar med 3,9 MSEK till forskningsprojektet UNIKA som leds av Ann Nordgren, och som syftar till ett bättre omhändertagande av de drabbade patienterna, bl a med hjälp av AI.

Donation: 3 900 000 kronor

År: 2023-2025

Avslutat projekt

Nobel Week Dialogue

Forskare, tänkare och experter från hela världen hade samlats för att lyssna på föreläsningar och diskutera kring det högaktuella ämnet framtidens migration.

Donation: 500 000 kronor

År: 2023

Pågående projekt

Vetenskapsfestivalen

Vetenskaps-
festivalen

Stöd från Stenastiftelsen gör det möjligt för Vetenskapsfestivalen att bjuda på högkvalitativa och påkostade invigningar – år 2023 med den världsledande brittiska forskaren Karen Douglas som huvudtalare. Temat för presentationen är Konspirationsteori. 

Den Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg är en av Europas största populärvetenskapliga festivaler. Genom lättillgänglig och kreativ kommunikation kring vetenskap vill man skapa positiva attityder till forskning och vetenskap och uppmuntra till högre studier. Festivalen är till för alla och särskilt de unga. Det gäller också invigningen. Därför är hälften av biljetterna till invigningen vikta för gymnasieungdomar.

Donation: 7 200 000 kronor

År: Sedan 2018

Högklassig invigning av Vetenskapsfestivalen tack vare stöd från Stenastiftelsen - Karen Douglas årets huvudtalare 2023

Pågående projekt

Vislab

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har donerat 50 miljoner kronor till uppförandet av ett interaktivt visualiseringslabb på vetenskapscentret Universeum i Göteborg. Med utgångspunkt i vetenskaplig data kan besökare utforska hur digitalisering, visualisering och artificiell intelligens kan skapa hållbara lösningar på de samhällsutmaningar som finns. Laboratoriet är det första i sitt slag i världen och invigdes i mars 2022.

Donation: 50 000 000 kronor

Status: Invigdes i mars 2022

Pågående projekt

Ryggmärgs-
skadecentrum

Efter en ryggmärgsskada, som kan innebära allt från lätta motoriska och sensoriska problem till totalförlamning med understödd andning, förändras livet inte bara för den drabbade utan också för de närstående mycket påtagligt. Varje år skadas och insjuknar cirka 55 personer i Västra Götalands Regionen. På riksnivå är motsvarande siffra 200-300 personer.

Donation: 34 000 000 kronor

Status: Invigdes 2019

Pågående projekt

Stena Industry Innovation Lab

Chalmers har tack vare donationsmedlen från Stenastiftelsen kunnat anpassa lokaler, bygga upp infrastruktur, investera i teknisk utrustning och datorkapacitet samt möjliggöra projektledning för forskning, innovationsprojekt, utbildning och demonstration. Satsningen går under namnet Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab).

Donation: 21 000 000 kronor

Status: Invigdes 2017

Avslutat projekt

Stenhuset

Stenhuset kompletterar Ågrenskas befintliga verksamhet och är en plattform för utökad, långsiktig forskning och utveckling av vård, boende och behandlingsformer för personer med en sällsynt diagnos.

Donation: 50 000 000 kronor och 4 250 000 kronor

År: 2014 och 2016

Stenhuset gör det möjligt att erbjuda personer med särskilda behov utökad och bättre anpassad verksamhet, samt skapa nya kunskaper genom utökad forskning

Stora satsningar på forskningsbidrag

Stenastiftelsens ledord för alla satsningar är lärande, motivation och kreativitet. De ligger också till grund för de donationer som har gjorts. Inom forskningen har stöd givits till innovation, teknikutveckling och entreprenörskap men också till banbrytande tvärvetenskapliga projekt inom medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Stiftelsen vill särsklit skapa förutsättningar för projekt med en disciplinöverskridande profil. Det handlar om att våga satsa även på det okända och på så sätt driva utvecklingen framåt.

Exempel på stora forskningsprojekt är Stena Industry Innovation Lab (Sii-Lab) på Chalmers, ett visualiseringslab på Universeum (VisLab), uppbyggnaden av Ryggmärgsskadecentrum på Sahlgrenska, utbyggd verksamhet på Ågrenska, verksamhet för barn med sällsynta diagnoser, samt skapandet av Mattecenter Hjärna och Lärande. Vidare ett stort pågående projekt rör Barn och Ungas livsmöjligheter.

Forskningsbidrag genom åren

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
1997