Övriga bidrag   År: 2016     2 904 000 kr

FÖREBILDARNA – PROGRAMMET SOM UTVECKLAR UNGA FÖREBILDER

Programmet, som drivs av föreningen Ung Handlingskraft, syftar till att utveckla unga individer att bli förebilder för andra och ta rollen som etiska ledare och förändringsagenter. Målet är att synliggöra positiva förebilder och ge individer som uppvisar socialt engagemang en status bland unga. Projektet syftar också till att de unga deltagarna utvecklar sin entreprenörsanda, lär sig att hantera sin roll som förebild och ger dem mod att använda den i olika sammanhang. Processen delas upp i fyra steg: identifiering, kvalificering, träna och upphöja.

Programmet inleds med att arrangera aktiviteter, events, uppmärksamhet i sociala medier och inspirationsseminarier med syftet att identifiera de som har potential att vara lokala, unga förebilder mellan 16-19 år. För de som går vidare till nästa steg ges en möjlighet till mentors- och ledarskapsprogram och i steg 3 får de som kvalificerat sig möjlighet att som ett avlönat extrajobb arbeta med olika projekt inom socialt entreprenörskap. Arbetet utför under handledning och varvas med kurser i teamutveckling, entreprenörskap och kreativitet. Programmet avslutas med en ”galakväll” där fortbildarna hyllas samt med reportageserier i social och traditionella medier.  Till att börja med genomförs ett pilotprojekt i områdena Hisingen och Frölunda där föreningen Ung Handlingskraft har stort kontaktnät och många utvecklade samarbeten. Målet är att få upp till 100 ungdomar som kvalificerar sig till steg 2 och runt 40 som deltar i steg 3. Teamet som leder projektet är projektledare Julia Hult, styrelseledamöterna i Ung Handlingskraft Andrzej Brud, Marie Olsson och Emma Ödman samt handledare och medgrundare Sofia Bengtsson och Joel Georgy. Tillsammans har de mer än 80 års erfarenhet av entreprenörskap och av att leda och inspirera unga till att utnyttja hela sin potential och utvecklas som människor.