Organisation

Styrelse

 • Leg läk, Fil. Dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson, Ordförande
 • Direktör, Tekn. Dr. H.C. Dan Sten Olsson
 • Fil.mag. Teol.lic. Stefan Sten Olsson
 • Seniorrådgivare, fd konserthuschef Sture Carlsson
 • Professor Pam Fredman
 • Professor Jan-Erik Sundgren
 • Leg läk. Med. Dr. Selma Olsson Åkefeldt (adjungerad ledamot)

Donationsråd

 • Professor Astrid Söderbergh Widding, Ordförande
 • Leg läk. Med. Dr. Selma Olsson Åkefeldt
 • Teaterchef Martin Hansson
 • Professor Emeritus Erland Hjelmquist
 • Honorärkonsul, fd kommunikationschef Birgitta Jacobsson Ekblom
 • Seniorprofessor Kristina Malmgren

Kansli

 • Administratör Anna Fagerlind

Kontaktuppgifter

info@stenastiftelsen.se
Stiftelsen önskar ansökningar via epost.

Adress
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Box 7024
40231 Göteborg

Organisationsnummer
857500-7797