Övriga bidrag   År: 2018     600 000 kr

UC Berkeley Sommarprogram

Det 5-åriga det femåriga civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi vid Chalmers tekniska högskola kombinerar utbildning i teknik med utbildning i företagande och ekonomi. En av de mest uppskattade delarna i utbildningen är Berkeleys sommarprogram. Det består av tre moduler: kurser, studiebesök och företagsanknutna projektarbeten. Dr Marcus Holgersson, assisterande professor vid institutionen och tidigare gästforskare vid Haas School of Business vid UC Berkeley och vid Stanford University är ansvarig för planering och genomförande av programmet. Till sommarprogrammet 2019 kommer 35 studenter att antas. Chalmers finansierar avgiften till UC Berkeley och studenterna betalar själva alla övriga kostnader. För att alla behöriga studenter skall kunna delta oavsett personlig ekonomisk situation har Stenastiftelsen donerat 600 000 kronor till Chalmers tekniska högskola.