Övriga bidrag   År: 2018     40 000 kr

2018 års minifestival

 

Föreningen KIM spelar med och för människor med olika funktionshinder och skapar på så sätt mötesplatser för dem. På olika platser i och runtom Göteborg arrangeras spelningar. Oftast är det gratis inträde och det bidrar till att fler får möjlighet att delta även om de bara kan vara med en kort stund. Givetvis är den musikaliska upplevelsen viktig men det är också att få komma hemifrån och träffa andra människor både med och utan funktionshinder.

 

Stenastiftelsens tidigare bidrag till Föreningen KIM har bland annat gjort det möjligt för föreningens tre band, som i huvudsak består av handikappade musiker, att få stå på scenen. Varje är ordnar. Föreningen KIM en minifestival och i år ägde den rum i Grevedämmet i Mölndal.