Övriga bidrag

Varje år delar Stenastiftelsen ut bidrag till betydelsefulla och framåtsyftande projekt som alla gör skillnad.

Avslutat projekt

Lov- och simskolan

Barns förmåga att läsa och förstå vad man läser är en förutsättning för att klara av skolarbetet. Särskilt för de som växer upp i särskilt utsatta områden, och ofta har föräldrar som talar ett annat språk, är skolan den enda plats där de möter svenska språket. Idén om lovskola för Hammarkullsskolans lågstadieelever kom från Linnea Lindquist, rektor på skolan, som ville göra en insats för att öka läskunnigheten hos eleverna.

 

Donation: 353 000 kronor och 3 500 000 kronor

Status: 2021 och 2022

Pågående projekt

Resestipendiaterna

Rese-
stipendiaterna

Resestipendiet på 30 000 kronor har sedan 2012 delats ut till västsvenska masterstudenter som studerar bl a vid Sahlgrenska Akademin, Handelshögskolan och Chalmers. Stipendiet har studenterna använt till att förlägga delar av sina examensarbeten utomlands. Häromåret studerade,  forskade och skapade 38 studenter internationella nätverk vid universitet bl a i Nepal, Sydafrika, Tanzania och Island.

Bidrag: 30 000 kronor till ca 40 studenter/år

År: Sedan 2012

320 studenter på mastersnivå har fått Stenastiftelsens resestipendier

Barn & Unga

Rädda Barnen och Röda Korset

Ukraina befinner sig genom kriget i en humanitär katastrof och har ett stort behov av de insatser som Rädda Barnen och Röda Korset kan bidra med. Organisationerna arbetar både i Ukraina, dess grannländer dit många flytt och i Sverige. Läget är akut och det handlar om att rädda liv.

Donation: 5 000 000 kronor

År: 2022

Pågående projekt

Chalmers - UC Berkley

Studenter på programmet Industriell ekonomi på Chalmers har möjlighet att söka till ett utvecklande sommarprogram på University of California, Berkeley i Kalifornien. Stenastiftelsen har donerat drygt 600 000 kronor för att alla studenter som uppfyller betygskraven, oavsett personlig ekonomisk situation, ska kunna delta i sommarprogrammet 2022.

Bidrag: 600 000 kronor

År: 2022

Att se andra ungdomar lyckas med sina projekt och initiativ gör att flera unga inser att de själva har möjlighet att driva sina liv i den riktning de vill.

Avslutat projekt

Förebildarna

Under åren 2016 – 2021 har Stenastiftelsen stöttat etableringen och utvecklingen av Förebildarna – en organisation som genom olika program och kampanjer skapar förutsättningar för unga att påverka både sin egen och samhällets utveckling i en positiv riktning. 

Programmen stärker ungas delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen genom entreprenöriella metoder och med fokus på att skapa värde för någon annan än sig själv. Deltagarna genomför egna initiativ och övar på att driva projekt. Över 2 200 ungdomar i åldern 16 – 25 år har gått något av Förebildarnas program 2016 – 2021.

Donation: 11 000 000 kronor

År: Från och med 2016

Pågående projekt

Stipendium Handels-
kammaren London

Stipendium Handelskammaren London

Sedan 2018 ger Stenastiftelsen studenter vid Handelshögskolan i Göteborg möjlighet att praktisera vid Svenska Handelskammaren i San Francisco och Silicon Valley. Stipendiet på 200 000 kr riktar sig till studenter vid Ekonom- eller Juristprogrammet och sista ansökningsdag är i januari varje år.

”Vi är glada över att kunna erbjuda den här typen av stipendier, både detta till San Francisco och ytterligare ett annat som gäller praktik vid Svenska Handelskammaren i London. Det finns många begåvade och driftiga studenter och vi hoppas att de som får möjlighet att åka kommer ha stor nytta av sina internationella erfarenheter,” säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Bidrag: 200 000 kronor

År: Från och med 2018

Matilda Hellqvist tillbringade ett år som praktikant vid Svenska Handelskammaren i San Francisco

Avslutat projekt

Berättarministeriet

Berättarministeriet verkar sedan 2011 för att göra barn och unga trygga i det skrivna ordet och därmed ha förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet. Skolor erbjuds kostnadsfria skolprogram, förankrade i läroplanen och utvecklade i dialog med lärarna, som på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirerar barn och unga och stärker tron på den egna förmågan. Vuxna volontärer spelar en viktig roll i verksamheten.

Donation: 5 000 000 kronor

År: 2016

Avslutat projekt

Fryshuset Malmö

Fryshuset i Malmö är en ideell organisation som jobbar för att unga ska välja en annan väg än den kriminella. Tillsammans med bland annat Kronprinsessparets Stiftelse tillförde Stenastiftelsen resurser så att Fryshuset kunde utveckla sin förebyggande verksamhet och ge unga människor en positiv framtid. Fryshusets verksamhet vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som är på väg in i eller redan är inne i kriminella miljöer. Den främsta målsättningen är att få ungdomarna att hoppa av den kriminella banan och erbjuda ett alternativ.  

Donation: 500 000 kronor

År: 2019

Avslutat projekt

Maskrosbarn

De ungdomar som Maskrosbarn vänder sig till lever med föräldrar som har ett missbruk eller en psykisk sjukdom, är mellan 13-18 år och bor i Västra Götaland. Målet för Maskrosbarns barnombud är att hjälpa ungdomen att göra sin röst hörd och våga berätta om sin hemsituation för socialtjänsten, vilket ofta leder till att den unge blir placerad i familjehem och våldet kan upphöra.

Donation: 500 000 kronor

År: 2016

Bidrag genom åren

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2008
2007
2006