Kulturstipendiater

Kultur-
stipendiater

Varje år delar stiftelsen ut stipendier till konstnärer, musiker, skådespelare och andra konstutövare som utmärkt sig genom sin konst och som alla har en anknytning till Göteborg och Västsverige.

Carl-Einar Häckner, trollkarl, skådespelare, sångare etc, kulturstipendiat 2018
Sara Klang, sångare, kulturstipendiat 2019
Martha Ossowska Persson, konstnär, kulturstipendiat 2019
Carl Hammoud, konstnär, kulturstipendiat 2020

Kulturstipendiater 2023

Konstnären

Camilla
Boström

Camilla Boströms många offentliga målningar på väggar, plank, pumphus och containrar runt om i Göteborg, rör sig mellan konst och design, permanenta gestaltningar och tillfälliga projekt.

Jag har alltid sagt att jag vill röra mig fritt mellan konst och design, inte utesluta det ena för det andra.

Musikern

Alec
Frank-Gemmill

Den brittiskfödde hornisten Alec Frank-Gemmill är sedan 2019 förste hornist i Göteborgs Symfoniker och kom till Göteborg efter tio år på samma post i Scottish Chamber Orchestra.

Jag har fått höra att jag har ett beroendeförhållande till musik, och det stämmer nog.

Musikern

Martin
Hederos

Pianist, violinist, arrangör och kompositör. Den mångsidige och multibegåvade musikern Martin Hederos rör sig obehindrat mellan olika genrer och stilar, men lämnar alltid ett igenkännbart, individuellt avtryck.

Jag följer min intuition och ser mig i grunden som spelman, någon som har det i fingrarna.

Författaren

Marit
Kapla

Författaren och journalisten Marit Kapla debuterade 2019 med den Augustprisbelönade Osebol. I den drygt 800 sidor tjocka volymen möter läsaren de 42 invånarna i den nordvärmländska byn i direkta, koncentrerade jagberättelser.

När människor får möjlighet att berätta om sådant som betyder något för dem måste man lyssna inte bara till de enskilda orden, utan också till hur de sägs.

Konstnären

Olof
Marsja

I konstnären Olof Marsjas bildvärld möts historia, samiska hantverkstraditioner, samtid och framtid utan inbördes hierarkier. De tredimensionella, skulpturala verken är ofta sammansatta av helt skilda, till synes svårförenliga material.

Att bara sitta vid ett skrivbord har aldrig fungerat för min del, jag måste vara i en verkstad och få jobba med händerna.

Cirkusartisten

Maria
Zeniou

Luftakrobatik och trapetsnummer, styrkeuppvisningar som strong woman, fakirkonster, eldshower, bubbelkonst, historiska varietéföreställningar, hästdressyr och mycket, mycket annat.

Det absolut mest väsentliga för mig är att beröra publiken, på vilket sätt det än må vara.

158 framgångsrika kulturstipendiater

Varje år utser Stenastiftelsen kulturstipendiater, 3-6 mottagare per år, som representerar en rad konstområden – scenkonst, musik, dans, bildkonst, konsthantverk, skulptur, litteratur och cirkuskonst för att bara nämna några. Sedan starten 1996 har 158 personer fått kulturstipendiet och har därmed kunna utveckla sitt konstnärskap. Stipendiaterna representerar Sveriges mest betydande konstutövare och många av dem har rönt stor internationell uppmärksamhet.

Kulturstipendier kan inte sökas.

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997