Övriga bidrag   År: 2017     2 083 200

Stipendier till studenter vid Högskolan för Scen och Musik

Studenter som kommer från länder utanför EU måste numer betala en studieavgift till de svenska universitetet, i dagsläget är det 347 200 kronor för 2 års heltidsstudier på mastersnivå. Stenastiftelsen har under flera år finansierat stipendier till “tredjelandsstudenter/ utomeuropeiska” studenter till programmet Master in Orchestra Performance vid Högskolan för scen och musik  (HSM). Stipendierna har täckt studenternas studieavgift.

För HSM är det betydelsefullt att kunna ta emot studerande från ”tredje land” då de positivt bidrar till undervisningen genom hög professionalitet och hög konstnärlig nivå vilket bidrar till en positiv och generell kvalitetshöjning, som kommer andra studenter och verksamheten till gagn. Studenterna har inte minst bidragit till den i många avseende betydande utveckling som University of Gothenburg Symphony Orchestra haft de senaste åren.

För de kommande tre åren finansierar Stenastiftelsen två stipendier årligen omfattande studieavgiften 347 200 kronor. Sammantaget sex stipendier under perioden 2017–2019.