Sedan starten 1996 har Stenastiftelsen kunnat stödja projekt inom forskning och kultur i Göteborg och Västsverige med 560 miljoner kronor. Här presenteras de olika typer av stipendier, bidrag och donationer som stiftelsen ger – kulturstipendier, forskningsbidrag, kulturbidrag och övriga bidrag.

Läs vidare