stena_emblem

Jubileumsåret 2021

Jubileums-
året 2021

Stenastiftelsen firade 25 år

År 2021 firade Stenastiftelsen 25 år av stöd till forskning och kultur. Under året uppmärksammades jubileet på en mängd olika sätt, bland annat genom färdigställande av ett nytt visualiseringslabb på Universeum, flera större utställningar på Göteborgs konstmuseum samt en nyskriven musikal på GöteborgsOperan byggd på Håkan Hellströms musik.

Det är med stolthet jag ser tillbaka på Stenastiftelsens 25 första år. Tillsammans har vi i styrelsen och donationsrådet haft förmånen att från första idé till genomförande följa många intressanta projekt inom forskning och ett stort antal lysande kulturinitiativ. Bakom varje projekt står oerhört engagerade och begåvade personer och det har varit fantastiskt att få ta del av deras visioner. Tillsammans har vi viljan att nå ut och göra skillnad för många människor. Eftersom vi har våra rötter här i Västsverige finns det också redan från början en önskan att verka som goda medborgare och dela med oss när man har den möjligheten.

Kulturstipendiater

Barbara Hannigan

Emanuel Röhss

Alicia Vikander

Några projekt under året

RYGGMÄRGSSKADECENTRUM OCH STENA INDUSTRY INNOVATION LAB (SII-LAB)

BERÄTTARMINISTERIET, FORSKNING OM BARNS OCH UNGAS LIVSVILLKOR OCH FÖREBILDARNA

IMG_5584_transparent

Stjärnglans när 2021 års kulturstipendier från Stenastiftelsen delades ut vid storslagen jubileumsgala

I år firar Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur 25 år och förra veckan firades det med en flärdfull gala på Göteborgs Konserthus. Då fick också årets kulturstipendiater motta sina stipendier om 300 000 kronor. Stipendiaterna är: Sopranen och dirigenten Barbara Hannigan, konstnären Emanuel Röhss och honorärstipendiaten, skådespelerskan och producenten Alicia Vikander.

Läs pressmeddelandet
Read the press release

STEN A OLSSONS KULTURSTIPENDIUM 2021

Stenastiftelsen ger bidrag till filmutbildning för skolor i Göteborg i samarbete med Alicia Vikander och Göteborg Film Festival

I syfte att ge unga möjligheter att själva skapa och uttrycka sig genom rörlig bild startar Alicia Vikander och Göteborg Film Festival, med stöd av Stenastiftelsen, projektet Alicia Vikander Film Lab. Under tre år kommer högstadieelever på skolor i olika delar av Göteborg med hjälp av mobila filmverkstäder och erfarna filmpedagoger få göra egna filmer, som sedan ska visas upp på en särskild gala under Göteborg Film Festival.

Läs pressmeddelandet
Read the press release

goteborgs_konserthus_gotaplatsen_foto_sofia_paunovic_1920x1280px

Stenastiftelsen firar 25 år med jubileumsgala på Göteborgs Konserthus

Stenastiftelsen firar sitt 25 årsjubileum med en gala på Göteborgs Konserthus den 3 december. Under galakvällen uppträder några av stiftelsens tidigare kulturstipendiater – ett spektakulärt artistuppbåd med några av Sveriges främsta musiker, operasångare och scenkonstnärer. Jubileumsgalan spelas in och streamas fritt via GSOplay från lördag 4 december.

Läs pressmeddelandet
Read the press release

stena_2021_barbara_hannigan_1500x970

Fotograf: Peter Claesson

Sten A Olssons Kulturstipendium 2021 – Barbara Hannigan

”Jag har aldrig förstått tanken med att behålla kunskaper för mig själv. Om jag lär mig något nytt och spännande vill jag genast dela med mig till andra, föra det vidare. Jag har själv haft förmånen att få uppleva den sortens generositet från mina lärare, mentorer och kollegor. Nu är det min tur.”

Se intervju
Watch interview

Foto: Peter Claesson

Fotograf: Peter Claesson

Sten A Olssons Kulturstipendium 2021 – Alicia Vikander

”Jag älskar att göra film, men ser sällan filmerna när de är klara. Det bästa jag vet är att sitta i klipprummet och upptäcka hur små, små förskjutningar kan förändra läsningen av en hel scen.”

Se intervju
Watch interview

STENA 2021_ Kulturstipendiat Emanuel Röhss, konstnär.

Foto: Peter Claesson

Fotograf: Peter Claesson

Sten A Olssons Kulturstipendium 2021 – Emanuel Röhss

”För mig har närvaron och friheten i bergsklättring en koppling till erfarenheterna av det konstnärliga arbetet. Som konstnär bestämmer jag själv vad arbetet skall handla om och det är mitt ansvar att ta hand om det. Ju bättre jag blir på det jag gör, desto självständigare kan jag känna mig. Men varken i bergen eller i konsten har jag sista ordet.”

Se intervju
Watch interview

stena_2021_1080x1080_round

Fotograf: Peter Claesson

Stenastiftelsens Kulturstipendium 2021

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur premierar konst, musik och film vid 2021 års stipendieutdelning.
Stenastiftelsens kulturstipendiater 2021 är:
Sopranen och dirigenten Barbara Hannigan
Konstnären Emanuel Röhss
Honorärstipendiaten, skådespelerskan och producenten Alicia Vikander

Läs pressmeddelandet
Read the press release

karlek_skonar_ingen_500x333px

Fotograf: Lennart Sjöberg

Succé för musikalen Kärlek skonar ingen på GöteborgsOperan

Nyligen var det världspremiär för uppsättningen av Kärlek skonar ingen, den nyskrivna musikalen baserad på Håkan Hellströms låtskatt. Fullsatt salong och många strålande recensioner. Musikalen har möjliggjorts genom en donation på nio miljoner kronor från Stenastiftelsen och ingår i firandet av både Göteborgs 400-årsjubileum och Stenastiftelsens 25-årsjubileum.

Läs pressmeddelandet

bris_50_ar_2021

Bris fyller 50 år och Stenastiftelsen bidrar till stärkt västsvensk närvaro

I höst fyller Bris 50 år. Tyvärr behövs organisationen i hög grad även idag, trots stora samhällsförändringar som bättre lagstiftning och ökad kunskap. Stenastiftelsen stöttar verksamheter som gagnar barns livsmöjligheter och donerade 2020 tre miljoner kronor till Bris. Pengarna används bland annat för att stärka den lokala verksamheten i Västsverige.

Läs pressmeddelandet

jens_fagne_insignia_2020_cropped

Jens Fänge Insignia, 2020

I höst visas ett retrospektiv över Stenastiftelsens kulturstipendiater under 25 år på Göteborgs konstmuseum – en del av Stenastiftelsens 25-årsjubileum

2021 firar Stenastiftelsen 25 år av stöd till forskning och kultur. Jubileumsutställningen Mot en annan värld. 25 år av svensk samtidskonst – Sten A Olssons kulturstipendium på Göteborgs konstmuseum, som öppnar den 30 oktober, är en av jubileumsårets många satsningar. Utställningen visar verk av ett urval av stiftelsens kulturstipendiater; konstnärer som räknas till landets mest betydande konstutövare runt sekelskiftet 2000 och framåt.

Läs pressmeddelandet

tidigare_verk_av_max_sansing

Stenastiftelsen finansierar storskalig muralmålning – nytt Artscape-projekt i Biskopsgården

Ett nytt konstprojekt i samband med Göteborgs 400-årsfirande kan nu presenteras. Tack vare ett stöd på 200 000 SEK från Stenastiftelsen till gatukonstorganisationen Artscape kommer konstnären Max Sansing från Chicago, USA att under första veckan i september uppföra en muralmålning på Sjumilahallen på Friskväderstorget i Biskopsgården.

Läs pressmeddelandet

brannpunkt_europa_nysakligheter_interior_goteborgs_konstmuseum

Forskningen allt viktigare för Göteborgs konstmuseum – Donation från Stenastiftelsen år 2008 lade grunden

Den 12 juni öppnade utställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939 på Göteborgs konstmuseum. En förutsättning för utställningens internationella bredd och dess ambitiösa utställningskatalog är museets egen forskningsverksamhet. Forskningsavdelningen instiftades år 2008 med finansiellt stöd under tre år av Stenastiftelsen. Sedan dess har avdelningen berikat utställningarna, ökat tillgängligheten till samlingarna och höjt museets internationella anseende.

Läs pressmeddelandet

Interior_Styrso_kyrka_fran_festivalen_2019_Foto_Kris_tina_Edin

Styrsö Kammarmusikdagar genomförs med stöd av Stenastiftelsen

Styrsö Kammarmusikdagar anordnas i år för tjugonde gången. Årets tema är ”Wilhelm Stenhammar och hans vänner och ovänner”. Festivalen har som vanligt ett varierat program där välkänd kammarmusik blandas med nyskrivet och mer okänd repertoar av kända tonsättare. På programmet finns i år en strålande skara gästartister med världssopranen Anne Sofie von Otter i spetsen.

Läs pressmeddelandet

Stenastiftelsen stödjer lovoch simskola för de yngsta skolbarnen i Hammarkullen och Hjällbo

Det är sedan länge känt att barn i socioekonomiskt svaga familjer riskerar att tappa kunskap och kompetens under sommarlovet. Samtidigt finns i utsatta områden ett generellt behov av att stärka läskunnigheten och det svenska språket. Tack vare medel från Stenastiftelsen kan nu elever i klass F3 (Förskoleklass3) i Hammarkullen och Hjällbo i Göteborg gå i lovskola och förbättra sina kunskaper och framtida betyg.

Läs pressmeddelandet

Fri användning i text om Stena Stiftelse.
(Bild. Magnus Gotander, Bilduppdraget)

Stenastiftelsen stöttar föreningen KIM som skapar musikupplevelser för personer med funktionsvariationer

Föreningen KIM skapar möjligheter för personer med funktionsvariationer att få musikupplevelser. Stenastiftelsen har sedan många år stöttat föreningen – ett stöd som med åren blivit allt viktigare i takt med att de offentliga medlen till handikappomsorgen har minskat. Den 10 juli spelade föreningen KIM i Kungälvsparken i Kungälv. Det var en lite mulen sommardag men ett femtiotal åhörare hade samlats för att lyssna och delta. Full fart och stor glädje som alltid när KIM uppträder.

Läs pressmeddelandet

carel_willink_zeppelinaren_800x533px

Stenastiftelsen stödjer internationell utställning på Göteborgs konstmuseum

Jubileumsutställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939 öppnar den 12 juni på Göteborgs konstmuseum. Det är första gången i Sverige som en stor, internationell utställning över
mellankrigstidens nysakliga och realistiska måleri visas. Stenastiftelsen har donerat 5,5 MSEK för framtagning av jubileumsutställningen inför Göteborgs 400-årsjubileum.

Läs pressmeddelandet

Hjältinnor regisserad av den konstnärliga ledaren Helen Al-Janabi och framförd av skådespelaren Leen Hashisho.
Arabiska teatern 2021

Stenastiftelsen stödjer Arabiska Teaterns barnföreställning Hjältinnor

Genom scenkonst vill Arabiska Teatern främja jämställdhet bland barn och unga. Pjäsen Hjältinnor är en feministisk barnföreställning på arabiska som har premiär i Stockholm 22 maj 2021. Med
Stenastiftelsens stöd på 250 000 kr kommer föreställningen även kunna spelas på västkusten under en längre period. Målet är att spela för tusentals barn i Göteborg med början hösten 2021.

Läs pressmeddelandet

Elever-pa-Burgardsgymnasiet_1920x1280px

Förebildarnas utbildningsprogram Generation F får fortsatt statsbidrag från Skolverket

Sedan 2016 har Stenastiftelsen återkommande stöttat organisationen Förebildarna, som genom utbildningar, kampanjer och projekt skapar förutsättningar för unga att påverka sin egen framtid och samhället i en positiv riktning. Stödet har bland annat resulterat i framtagningen av utbildningsprogrammet Generation F, som hittills genomförts på tre skolor i Göteborgsområdet. Programmet stöttas även med statsbidrag från Skolverket och tas nu vidare till fler skolor i regionen.

Läs pressmeddelandet

Se tidigare artikel

kulturstipendium_2020_hanna_jarlehed

Utställningen med Stenastiftelsens kulturstipendiater 2020 öppnar på Göteborgs konstmuseum

Drömlika tropiska landskap, kosmiska cirklar i keramik och hyperrealistiskt måleri med de tre konstnärerna Carl Hammoud, Hanna Järlehed och Martin Solymar visas på Göteborgs konstmuseum. Konstnärerna är 2020 års mottagare av Sten A Olssons Kulturstipendium inom bild och form.

Läs pressmeddelandet

Fran-utstallning-pa-Nobel-Prize-Museum-i-Stockholm-Foto-Alexander-Mahmoud_1920x1280px

Nobel Prize Museum on Tour i Göteborg 2021

Nobel Prize Museum planerar att lansera ett nytt turnerande koncept under sommaren 2021. Turnén kommer att pågå under flera år med premiär i Göteborg och då i ett samarbete med Universeum. Nobelpriset står i fokus med dess grundläggande idé om att människor kan göra världen bättre genom vetenskap, litteratur och fredsarbete. Konceptet kommer att innehålla en utställning, publika program samt material för lärare och elever. För genomförandet av Nobel Prize Museum on Tour i Göteborg 2021 donerar Stenastiftelsen en miljon kronor.

Läs pressmeddelandet

Doudna-Gateway-hero

Stödjer återigen Vetenskapsfestivalens invigning

Den 14 april invigs Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg och för fjärde året i rad möjliggörs invigningsprogrammet med en donation från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Årets invigningstalare är professor Jennifer Doudna, nobelpristagare i kemi 2020 och en pionjär, som står för en av den moderna vetenskapens största upptäckter. Stenastiftelsen bidrar med 300.000 kronor till den digitala invigningen.

Läs pressmeddelandet

Från Dansens dag 2020. Fotograf David Saavedra

Stenastiftelsen ger bidrag för att stärka och lyfta den fria danskonsten

Inför firandet av Internationella Dansens dag den 29 april har den ideella föreningen Dance Remainings initierat projektet Humanography. Projektet samlar frilansande danskonstnärer för ett offentligt framträdande i Göteborg. Dansverket ska röra sig genom olika platser i staden med syftet att lyfta och tillgängliggöra danskonsten för en bredare allmänhet. Satsningen möjliggörs bland annat genom en donation från Stenastiftelsen på 150 000 kr.

Läs pressmeddelandet

Claviorganum på Röda Sten Konsthall

Göteborg Baroque lanserar scenisk konsertfilm

Med stöd från Stenastiftelsen lanserar nu Göteborg Baroque konsertfilmen Voices from a spinning pan med 1600-talsmusik av bland andra Claudio Monteverdi, Barbara Strozzi och Biago Marini. Videoproduktionen tar sitt avstamp i Poppeas Pans, ett verk och en platsspecifik installation med inspiration från Monteverdis opera Poppeas Kröning, som Göteborg Baroque skapat i samarbete med konstnären Lala Raščić på Röda Sten Konsthall i Göteborg. Filmen tar upp starka kvinnoberättelser som återfinns i barockrepertoaren och väver samman dessa till en helt ny enhet. Instrumentet claviorganum, ett kombinationsinstrument av cembalo och orgel, som är resultatet av en tidigare  donation från Stenastiftelsen, har en central roll i filmen.

Läs pressmeddelandet

Se filmen

p GKM 2293

Utställningar på Göteborgs konstmuseum 2021

  • 20 april – 20 juni: Utställning med 2020 års mottagare av Sten A Olssons Kulturstipendium med konstnärerna Carl Hammoud, Hanna Järlehed och Martin Solymar
  • 12 juni – 19 september: Brännpunkt Europa – Nysakligheter 1919-1939. Utställningen har möjliggjorts genom en donation från Stenastiftelsen.
  • 30 oktober: Jubileumsutställning med samlade verk från tidigare mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendium
  • 4 december: Utställning med 2021 år mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendium inom bild och form

www.goteborgskonstmuseum.se

2020-02-21. GöteborgsOperan. Gruppbilder på vd Christina Björklund, konstnärlig chef Henning Ruhe (glasögon), musiker Simon Ljungman och regissören Victoria Brattström (grönt).  © Photo by Sören Håkanlind / Copyright

Nyskriven musikal på GöteborgsOperan

Under hösten 2021 har den nyskrivna musikalen 
Kärlek skonar ingen premiär. En musikal som bygger på Håkan Hellströms musik och karaktärer och som möjliggjorts tack var en donation från Stenastiftelsen. Musiken i Kärlek skonar ingen utgörs av ett pärlband av sånger ur Håkan Hellströms 20-åriga musikaliska berättande. Författaren Mirja Unge har byggt upp dialogen utifrån Håkan Hellströms texter och tagit fram ett antal karaktärer. Regissören Victoria Brattström har arbetat fram berättelsen tillsammans med musikern Simon Ljungman.

Ungdomar i skola Foto HalfPoint iStockphoto

Forskningsprojekt om barns och ungdomars livsmöjligheter

Förra året beslutade Stenastiftelsens att finansiera tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt med syfte att förbättra barn och ungdomars möjligheter i segregerade livsmiljöer. Stödet, om sammanlagt 42 miljoner kronor under tre till fem års tid, är det i särklass största inom samhällsvetenskaplig forskning i landet. Under jubileumsåret 2021 kommer dessa forskningsprojekt vid Göteborgs universitet att presenteras närmare och det pågående arbetet att följas upp.

_Y4A6410

Ryggmärgsskadecentrum


2017 gav Stenastiftelsen ett stöd på drygt 34 miljoner kronor för etableringen av ett nytt ryggmärgsskadecentrum i Göteborg. Donationen sträcker sig över en femårsperiod och i juni 2019 invigdes centret som har till syfte att förmedla kunskap och bidra till ökad självständighet och livskvalitet för personer som lever med en ryggmärgsskada. Även detta projekt kommer att uppmärksammas under jubileumsåret.

Universeum-i-Goteborg-Foto-Universeum_1920x1341px

Invigning nytt visualiseringslabb på Universeum

Med ett stöd på 50 miljoner kronor från Stenastiftelsen skapas ett världsunikt visualiseringslabb på vetenskapscentret Universeum i Göteborg. Stena visualiseringslabb kommer att stå klart i december 2021 och byggs upp i nära samverkan med Visualiseringscenter C i Norrköping. Satsningen är till för att öka intresset för utbildning inom matematik, naturvetenskap och teknik, liksom folkbildnings- och medborgarengagemang. Vidare att stärka pedagogisk utveckling, förutsättningar för innovation och en hållbar samhällsutveckling.

goteborgs_konserthus_gotaplatsen_foto_sofia_paunovic_1920x1280px

Utdelning av kulturstipendium

I december firas jubileumsåret på extra högtidligt vis. Årets utdelning av Sten A Olssons Kulturstipendium kommer att hållas i Stora salen på Göteborgs konserthus för inbjudna gäster. Årets kulturstipendiater kommer att presenteras och det kommer att bjudas på exklusiva liveframträdanden under en festlig galakväll.
Evenemanget blir en storslagen final på jubileumsåret 2021.

Stiftades 1996

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur stiftades år 1996 i samband med Sten A Olssons 80-årsdag. Sten A Olsson hade då, under mer än ett halvt sekel, varit verksam i Göteborg och Västsverige med att lägga grunden till det som i dag är Stenasfären, en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper. Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av och vilja att stödja framåtsträvande, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling samt konst- och kulturarter.

Till och med år 2021 har Stenastiftelsen delat ut totalt drygt 540 miljoner kronor i form av stöd till olika projekt, stipendier till 155 kulturstipendiater, samt resebidrag till 320 masterstipendiater.