Stenastiftelsen

Främjande av forskning och kultur

Stenastiftelsen bidrar till forskning och ett vitalt kulturliv genom stöd sedan 1996 i Göteborg och Västsverige.
Stipendier

Varje år delar stiftelsen ut stipendier till konstnärer, musiker, skådespelare och andra konstutövare, som utmärkt sig genom sin konst och som alla har en anknytning till Göteborg. Grattis till årets kulturstipendiater!

Camilla Boström

Alec Frank-Gemmill

Martin Hederos

Marit Kapla

Olof Marsja

Maria Zeniou

KONSTNÄREN
Camilla Boström
MUSIKERN
Alec Frank-Gemmill
MUSIKERN
Martin Hederos
FÖRFATTAREN
Marit Kapla
KONSTNÄREN
Olof Marsja
CIRKUSARTISTEN
Maria Zeniou
Pågående projekt

Vislab

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har donerat 50 miljoner kronor till uppförandet av ett interaktivt visualiseringslabb på vetenskapscentret Universeum i Göteborg. Med utgångspunkt i vetenskaplig data kan besökare utforska hur digitalisering, visualisering och artificiell intelligens kan skapa hållbara lösningar på de samhällsutmaningar som finns. Laboratoriet är det första i sitt slag i världen och invigdes i mars 2022.

Donation: 50 000 000 kronor

Status: Invigdes i mars 2022

Pågående projekt

Alicia Vikander
Film Lab

”Att få chansen att tillsammans med Göteborg Film Festival och Stenastiftelsen starta detta filmlabb för ungdomar att utforska filmens värld är något jag är oerhört exalterad över!” Alicia Vikander

Donation: 1 500 000 kronor

År: 2021

Pågående projekt

Cirkus Cirkör

Genom kurser och prova på-verksamhet ska barn i åldrarna 6-14 år erbjudas cirkusträning i regi av Cirkus Cirkör. Projektet pågår i tre år med start i januari 2023.

Donation: 6 000 000 kronor

År: 2022

Pågående projekt

Barn & unga

Tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt delar på drygt 42 miljoner kronor i anslag när Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur beslutar om utdelning inom ramen för sin satsning på barns och ungdomars livsmöjligheter. Stiftelsen vill se innovativ forskning som kan bidra till att motverka sociala förutsättningars inverkan på individers utvecklings- och livsmöjligheter. Alla forskningsprojekten kommer att drivas av forskare vid Göteborgs universitet och löpa under 4-5 år.

Donation: 42 000 000 kronor

År: 2020

Stenhuset gör det möjligt att erbjuda personer med särskilda behov utökad och bättre anpassad verksamhet, samt skapa nya kunskaper genom utökad forskning.

Avslutat projekt

Stenhuset

Stenhuset kompletterar Ågrenskas befintliga verksamhet och är en plattform för utökad, långsiktig forskning och utveckling av vård, boende och behandlingsformer för personer med en sällsynt diagnos.

Donation: 50 000 000 kronor och 4 250 000 kronor

År: 2014 och 2016

Stenastiftelsen har under 26 år finansierat många intressanta projekt inom forskning och ett stort antal lysande kulturinitiativ. Bakom varje projekt står oerhört engagerade personer. Tillsammans med dem vill vi nå ut i samhället och göra skillnad.

Stöd som gör skillnad

Främjande av forskning och kultur i Västsverige