Stenastiftelsen

Främjande av forskning och kultur

Stenastiftelsen bidrar till forskning och ett vitalt kulturliv genom stöd sedan 1996 i Göteborg och Västsverige.
Stipendier

Varje år delar stiftelsen ut stipendier till konstnärer, musiker, skådespelare och andra konstutövare, som utmärkt sig genom sin konst och som alla har en anknytning till Göteborg.

Zerjon Abebe

Kerstin Avemo

Gizem Kling Erdogan

Helena Hansson

Eric Magassa

Jelizaveta Suska

DANSAREN OCH KOREOGRAFEN
Zerjon Abebe
SÅNGERSKAN
Kerstin Avemo
SKÅDESPELAREN
Gizem Kling Erdogan
ÖVERSÄTTAREN
Helena Hansson
KONSTNÄREN
Eric Magassa
KONSTNÄREN
Jelizaveta Suska

Pågående projekt

Vislab

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har donerat 50 miljoner kronor till uppförandet av ett interaktivt visualiseringslabb på vetenskapscentret Universeum i Göteborg. Med utgångspunkt i vetenskaplig data kan besökare utforska hur digitalisering, visualisering och artificiell intelligens kan skapa hållbara lösningar på de samhällsutmaningar som finns. Laboratoriet är det första i sitt slag i världen och invigdes i mars 2022.

Donation: 50 000 000 kronor

Status: Invigdes i mars 2022

Pågående projekt

Alicia Vikander
Film Lab

”Att få chansen att tillsammans med Göteborg Film Festival och Stenastiftelsen starta detta filmlabb för ungdomar att utforska filmens värld är något jag är oerhört exalterad över!” Alicia Vikander

Donation: 1 500 000 kronor

År: 2021

Avslutat projekt

Lov- & simskolan

Barns förmåga att läsa och förstå vad man läser är en förutsättning för att klara av skolarbetet. Särskilt för de som växer upp i särskilt utsatta områden, och ofta har föräldrar som talar ett annat språk, är skolan den enda plats där de möter svenska språket. Idén om lovskola för Hammarkullsskolans lågstadieelever kom från Linnea Lindquist, rektor på skolan, som ville göra en insats för att öka läskunnigheten hos eleverna.

Donation: 353 000 kronor och 3 500 000 kronor

År: 2021 och 2022

Pågående projekt

Barn & unga

Tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt delar på drygt 42 miljoner kronor i anslag när Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur beslutar om utdelning inom ramen för sin satsning på barns och ungdomars livsmöjligheter. Stiftelsen vill se innovativ forskning som kan bidra till att motverka sociala förutsättningars inverkan på individers utvecklings- och livsmöjligheter. Alla forskningsprojekten kommer att drivas av forskare vid Göteborgs universitet och löpa under 4-5 år.

Donation: 42 000 000 kronor

År: 2020

Stenhuset gör det möjligt att erbjuda personer med särskilda behov utökad och bättre anpassad verksamhet, samt skapa nya kunskaper genom utökad forskning.

Avslutat projekt

Stenhuset

Stenhuset kompletterar Ågrenskas befintliga verksamhet och är en plattform för utökad, långsiktig forskning och utveckling av vård, boende och behandlingsformer för personer med en sällsynt diagnos.

Donation: 50 000 000 kronor och 4 250 000 kronor

År: 2014 och 2016

Jubileumsåret 2021

Stenastiftelsen
firade 25 år

Konst

Stenastiftelsens
konstsamling

Stenastiftelsen har under 26 år finansierat många intressanta projekt inom forskning och ett stort antal lysande kulturinitiativ. Bakom varje projekt står oerhört engagerade personer. Tillsammans med dem vill vi nå ut i samhället och göra skillnad.

Stöd som gör skillnad

Främjande av forskning och kultur i Västsverige