Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Främjande av forskning, kultur och humaniora sedan 1996

Stiftelsens uppdrag

Främjande av forskning, kultur och humaniora

Stenastiftelsen har sedan 1996 bidragit till forskningsprojekt och stöd inom kulturområdet I Göteborg och Västsverige. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur bildades på skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag och har under dessa år givit stöd och donationer på över 550 miljoner kronor till projekt inom forskning och utveckling samt alla former av kultur.

Stöd har inriktats på innovation, teknikutveckling och entreprenörskap men har också gått till banbrytande tvärvetenskapliga projekt inom medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Exempel på stora forskningsprojekt är grunden för Chalmers Innovation. Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab) på Chalmers, ett visualiseringslab på Universeum (Vislab) och en satsning på Ågrenska, informationscentrum för sällsynta sjukdomstillstånd, genom uppförande av Stenhuset. Ett stort pågående projekt rör Barn och Unga med inriktning på barns och ungas livsmöjligheter.

Genom sitt stöd har Stenastiftelsen bidragit till ett mer dynamiskt kulturliv vilket inneburit att en utveckling har skett inom såväl scenkonst som foto, bildkonst, skulptur, design, konsthantverk och litteratur för att nämna några genrer.

Stenastiftelsens årliga kulturstipendier har delats ut till inte mindre än 158 stipendiater som alla är nytänkande inom sina områden och ligger i samtidskonstens framkant. Många av dessa kulturutövare har senare rönt stora internationella framgångar.

Stödet från Stenastiftelsen ska göra skillnad!

Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Om stiftelsen

Det var så vi började

Familjen Sten A Olsson har alltid haft ett stort intresse av att stödja ambitiösa, kreativa människor i deras strävan att uppfylla sina mål. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur bildades i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Han hade då, under mer än ett halvt sekel, varit verksam i Göteborg och Västsverige med att lägga grunden till det som i dag är Stenasfären, en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper.

Utifrån Stenastiftelsens ändamål – att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samtliga konst- och kulturområden samt humaniora – har stöd kunnat ges med över 500 mkr sedan starten. Detta till gagn för vetenskapliga forskningsprojekt inom en rad områden och ett starkare kulturliv i Västsverige. Att kunna bidra till att initiera och stödja intressanta projekt har varit och är en ledstjärna för Stenastiftelsen.

Genom Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har familjen Sten A Olsson för avsikt att framgent kanalisera stöd och bidrag till forsknings- och kulturverksamhet i Göteborg och Västsverige.

Ansökningar och handläggning

Stiftelsen tar emot ansökningar om stöd och bidrag inom Forskning och Kultur. Dessa ansökningar ska kunna inrymmas inom de prioriterade stödområdena.