Kulturbidrag

Stenastiftelsen bidrar till ett vitalt kulturliv i Göteborg och Västsverige.

Pågående projekt

Högskolan för Scen och Musik – Artists-in-residence

Världsstjärnan Anne Sofie von Otter blir Artist in Residence och kommer jobba med operastudenterna vid Högskolan för scen och musik under läsåret 2024-2025. Programmet med totalt tre nya gästlärare genomförs med stöd från Stenastiftelsen på 1,8 miljoner kronor.

Donation: 1 600 000 kronor & 1 800 000 kronor

År: 2018 - 2022 & 2024 - 2026

Pågående projekt

Baletten Romeo och Julia sätts upp för unga dansare och musiker

2024 fyller Svenska Balettskolan 75 år och firar med en ny uppsättning av den klassiska baletten Romeo och Julia till Sergej Prokofievs musik. Stenastiftelsen stöttar projektet med 1,25 miljoner kronor.

Donation: 1 250 000 kronor

År: 2023

Pågående projekt

Göteborgs Symfoniker

Med start vintern 2023 kommer ett flertal ledande internationella solister och dirigenter till Göteborgs konserthus. Satsningen på prestigekonserter sträcker sig över säsongerna 2023-2026.

Donation: 3 000 000 kronor

År: 2023-2026

Pågående projekt

San Michele

Det svenska Medelhavsinstitutet Villa San Michele på Capri ger arbetsstipendier till svenska kulturpersoner. Stenastiftelsen ger ett stöd på 700 000 kr till verksamheten och samtidigt resestipendier till Carl-Einar Häckner och Naoko Sakata.

Donation: 700 000 kronor
Resestipendier: 25 000 kronor/resebidrag

År (donation): 2023
År (resestipendier): 2023-2024

Pågående projekt

Cirkus Cirkör

Genom kurser och prova på-verksamhet ska barn i åldrarna 6-14 år erbjudas cirkusträning i regi av Cirkus Cirkör. Projektet pågår i tre år med start i januari 2023.

Donation: 6 000 000 kronor

År: 2022

Pågående projekt

Alicia Vikander Film Lab

För att ge unga möjligheter att själva skapa och uttrycka sig genom rörlig bild startar Alicia Vikander och Göteborg Film Festival, med stöd av Stenastiftelsen, projektet Alicia Vikander Film Lab.

Donation: 1 500 000 kronor

År: 2022

Pågående projekt

Kören Vassego-Å-Sitt

Vassego-Å-Sitt-kören särskiljer sig från andra körer genom att de sjunger sittandes. Med anslag från Stenastiftelsen kan kören utvecklas, bli mer känd och därmed också öka sin förmåga att skapa avtryck i samhällsdebatten.

Donation: 180 000 kronor

År: 2023-2025

Pågående projekt

Keep in Mind (KIM)

Stenastiftelsen stöttar föreningen Keep in Mind (KIM) som arbetar med musikupplevelser för personer med funktionsvariationer. Utbudet inkluderar öppna konserter, spelningar på boenden och möjligheter för individer att bilda musikgrupper och själva skapa och framföra musik. Verksamheten skapar mötesplatser och möjligheter för enskilda att komma hemifrån och träffa andra – väldigt betydelsefullt då minskad finansiering till handikappomsorgen inneburit färre aktiviteter för personer med funktionsvariationer.

År: Sedan 2010

Pågående projekt

Arabiska teatern spelar i Göteborg

Stenastiftelsen stödde som en del av sitt 25-årsfirande Arabiska Teaterns barnföreställning ”Hjältinnor”, som spelades på västkusten under hösten 2021. Genom scenkonst vill Arabiska Teatern främja jämställdhet bland barn och unga. “Hjältinnor” handlar om trettonåriga Leyla som berättar om sitt liv, känslor, föräldrar och om kvinnor som är hjältinnor, om arabisktalande kvinnor som har förändrat världen, gjort modiga saker, utmanat patriarkala strukturer, kämpat mot fördomar och traditioner. Pjäsen vill inspirera tjejer att kämpa för frihet att göra vad hon vill, att drömma och leva stort.

Donation: 250 000 kronor

År: 2021

Göteborg Baroques claviorganum är ett enastående instrument, byggt med finaste historiska hantverksmetoder.

Avslutat projekt

Göteborg Baroque

Med donationen från Stenastiftelsen har Göteborg Baroque kunnat återskapa ett världsunikt claviorganum – ett instrument med anor från 1700-talet som är en kombination av cembalo och orgel och ger en helt unik klang.

Donation: 3 500 000 kronor

År: 2017

Avslutat projekt

Brännpunkt Europa

Som ett led i firandet av Stenastiftelsens 25-årsjubileum visades under hela sommaren 2021 utställningen Brännpunkt Europa – Nysakligheter 1919–1939 på Göteborgs konstmuseum. Det var första gången i Sverige som en stor internationell utställning över mellankrigstidens nysakliga måleri visades med dess realistiska nakenakter och porträtt, suggestiva stadsbilder och knivskarpa interiörer.

Donation: 5 500 000 kronor

År: 2021

Avslutat projekt

GöteborgsOperan

2021 var året då Göteborgs stad fyllde 400 år och Stenastiftelsen firade 25-årsjubileum. Som en present till göteborgarna beslöt stiftelsen att donera 9 miljoner kronor till GöteborgsOperan för att skapa ett musikdramatiskt verk där man som göteborgare känner igen sig i miljöerna och kan känna stolthet över både verket och sin stad. En musikal med musik av Håkan Hellström, kan något bli mer förankrat i staden Göteborg.

Donation: 9 000 000 kronor

År: 2021

Avslutat projekt

Vocal Art Ensemble

Konsertproduktionen In State of Emergency är mer aktuell än någonsin. Kören Vocal Art Ensemble tror på musikens kraft att stärka människan och bjuder på en föreställning som speglar de känslor många bär på i en orolig tid. En donation från Stenastiftelsen bidrar till produktionens genomförande.

År: 2022

Vi ville redan från början skapa en kraftfull konsert som speglar de känslor många bär på i en orolig tid.

Avslutat projekt

Bataljonen

Scenkonstgruppen Bataljonens produktion fokuserar på att engagera deltagare i alla åldrar med olika social, geografisk och språklig bakgrund. 95 personer deltog i föreställningen.

Donation: 170 000 kronor

År: 2022

Avslutat projekt

Donation: 200 000 kronor

År: 2021

Avslutat projekt

Dansens Dag

Den ideella föreningen Dance Remainings samlade med projektet Humanography frilansande danskonstnärer för ett offentligt framträdande i Göteborg. Dansverket rörde sig genom olika platser i staden med syftet att lyfta och tillgängliggöra danskonsten för en bredare allmänhet. 

Bidrag: 150 000 kronor

År: 2021

Sopranen Anne Sofie von Otter bjöd generöst på sin breda repertoar

Avslutat projekt

Styrsö Kammarmusik-
dagar

Styrsö Kammarmusikdagar anordnades förra året för tjugonde gången. Festivalen hade som vanligt ett varierat program där välkänd kammarmusik blandades med nyskrivet och mer okänd repertoar av kända tonsättare. På programmet fanns en strålande skara gästartister med världssopranen Anne Sofie von Otter i spetsen.

Bidrag: 70 000 kronor

År: 2021

Avslutat projekt

Point Music Festival

Stenastiftelsen stöttade projektet Point Music Festival under två år.

År: 2019 och 2020

Stora satsningar inom kulturen

Att bidra med stöd till sådant som annars inte hade blivit verklighet står i centrum för Stenastiftelsen. Ett starkt fokus är kultursatsningar i Göteborg och Västsverige och stöd ges till riktade insatser i ett initialt skede eller till utveckling av olika slag, allt präglat av nytänkande.

Stenastiftelsen har bidragit till ett vitalt kulturliv och gjort satsningar på bl a teater, dans, stora konstutställningar, opera, musikaler, digitalisering av konserter, muralmålning, orgelbygge, skrivprojekt, Film Lab, orkesterprojektet El Sistema för barn och unga samt ett Artist-in-Residence- program med internationellt kända skådespelare och musiker på Högskolan för Scen och Musik.

Sammantaget har kulturlivet berikats av Stenastiftelsens satsningar och bidragit till en ständig utveckling.

Kulturbidrag genom åren