Tidigare ledamöter i Styrelsen och Donationsrådet

Styrelsen

Ordförande

1996 – 2001 Skeppsredare Sten A. Olsson (hedersordförande 2002 – 2013)

2002 – Leg. läk, Fil.dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson

Ledamöter

1996 – 2001  Skeppsredare Sten A. Olsson

1996, 2002 – Direktör, Tekn.dr. H.C. Dan Sten Olsson

1996 – Fil.mag. Teol.lic. Stefan Sten Olsson

1996 – 1999 Bankdirektör Alf Åkerman

1996 – 2001 Direktör Håkan Frisinger

1996 – 2006 Bankdirektör Lennart Spetz

1997 – Leg. läk, Fil.dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson

1999 – 2010 Professor Anders Sjöberg

2001 – 2013 Direktör Mauritz Sahlin

2007 – 2013 Direktör Kenneth Orrgren

2010 – Professor Jan- Erik Sundgren

2014 – 2021 Landshövding Lars Bäckström

2014 – 2021 Direktör Carin Kindbom

2022 – Leg läk. Med Dr Selma Olsson Åkefeldt (adjungerad ledamot)

2022– Professor Pam Fredman

2022 – Seniorrådgivare, fd konserthuschef Sture Carlsson

Verkställande ledamot

2007 – 2011  Professor Gunnar Bjursell

2012 – 2019 Professor Carl-Eric Hagentoft

Verkställande direktör

2000 – Direktör Leif Johansson

Stiftelsens styrelse 2012

gd

Bakre raden fv. Jan-Erik Sundgren, Mauritz Sahlin, Leif Johansson, Stefan Sten Olsson
Främre raden fv. Carl-Eric Hagentoft, Madeleine Olsson Eriksson, Kenneth Orrgren, Dan Sten Olsson

Stiftelsens styrelse 2008

stena_img21

Bakre raden fv. Gunnar Bjursell, Stefan Sten Olsson, Anders Sjöberg, Mauritz Sahlin, Dan Sten Olsson
Främre raden fv. Madeleine Olsson Eriksson, Kenneth Orrgren, Sigbrit Franke, Leif Johansson

Donationsrådet

Ordförande

1996 – 1999 Bankdirektör Alf Åkerman

1999 – 2001 Leg. läk, Fil.dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson

2002 – 2007 Professor Sven Olving

2008 – 2021 Professor Sigbrit Franke

2022 – Professor Astrid Söderbergh Widding

Ledamöter

1996 – 1999 Bankdirektör Alf Åkerman

1996 – Leg. läk, Fil.dr. H.C. Madeleine Olsson Eriksson

1996 – 2021 Fil.mag, fd kommunalråd Margita Björklund

1996 – 2013 Professor Sven Olving

1999 – 2002 Professor Jan Ling

2003 – 2016 Fil.kand, musikjournalist Håkan Dahl

2008 – 2021 Professor Sigbrit Franke

2012 – Professor Erland Hjelmquist

2015 – Leg läk. Med Dr Selma Olsson Åkefeldt (adjungerad –2021, därefter ledamot)

2016 – Teaterchef Martin Hansson

2019 – Seniorprofessor Kristina Malmgren

2022 – Honorärkonsul, fd kommunikationschef Birgitta Jacobsson Ekblom

Stiftelsens donationsråd 2016

Bakre raden från v. Carl-Eric Hagentoft, Leif Johansson, Erland Hjelmquist, Martin Hansson
Främre raden f.v. Madeleine Olsson Eriksson, Sigbrit Franke, Selma Olsson Åkefeldt, Margita Björklund

Stiftelsens donationsråd 2013

Stena-Stipendierad

Bakre raden från v. Sven Olving, Erland Hjelmquist, Håkan Dahl, Carl-Eric Hagentoft, Leif Johansson
Främre raden från v. Sigbrit Franke, Madeleine Olsson Eriksson, Margita Björklund