Årsbok

Följande grafik och foton går att ladda ner i tryckbart format. För foton v.v. ange källan: Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Varje år ger Stenastiftelsen ut en årsbok med beskrivning av stiftelsens verksamhet, stipendiater, bidrag, intervjuer och artiklar.