Övriga bidrag   År: 2018     3 000 000 kr

Fortsatt stöd till Förebildarna – Ung Handlingskraft

I många utsatta områden i Göteborg finns få möjligheter för unga att kunna påverka eller ens uppleva att de kan påverka och förändra. I kombinationen med få chanser att få jobb leder det ofta att ungdomarna hamnar i en känsla av hopplöshet, utanförskap och kriminalitet. Bilden av samhället som träder fram i media, fokuserar ofta på problemen, riskerna och de negativa aspekterna. Ofta upplever ungdomarna att de inte utgör en del av samhället, utan det som uppfattas som samhället är alltid ”någon annan”. Ungdomarna saknar färdigheter att kunna ta eget ansvar och gå hela vägen från idéstadium och tankar till att förverkliga dessa. Faktiskt förändra och göra en riktig skillnad. Med de utbildnings- och utvecklingsinsatser som Ung Handlingskraft tidigare har genomfört, har många ungas självkänsla och självinsikt ökat dramatiskt. De vågar ta egna initiativ och agerar aktivt för att åstadkomma förändring i sina närområden.

Julia Hult verksamhetsledare och grundare av Ung Handlingskraft. ”Vi gjorde våra drömmar till verklighet och nu är det vår uppgift att stötta och coacha unga drömmare till samma sak”.

Under de kommande två åren kommer Ung Handlingskraft att driva projekt i utbildningssyfte med avlönande jobb, främst under sommarperioden, där unga utvecklar projekt som baseras på reella behov och samhällsutmaningar. Syftet med projektet är att skapa meningsfulla sommarjobb, som tar tillvara på ung drivkraft och låter deltagarna genom upplevelsebaserat lärande utveckla ledaregenskaper och entreprenöriella förmågor.

Förebildsprogrammet, också det ett utbildningsprojekt, kommer att sträcka sig över sju tillfällen och förläggas efter skoltid. Det bygger på ideell medverkan och leder till certifiering. Målsättningen är att deltagarna skall kunna agera som etiska ledare, förebilder, och bidra till positiva förändringar i samhället. Förebildsföreläsningarna i sin tur är korta föreläsnings- och workshopspaket, som kan nyttjas för och av många med syfte att inspirera till Ta-för-sig-samhet, att ta eget ansvar, ha egna initiativ och våga agera förebild.