Övriga bidrag   År: 2017     700 000 kr

Rehabcenter Treklöverhemmet får en motorbåt

För många människor är naturupplevelser en viktig del av livet. Att komma ut i naturen och använda sina sinnen ger upplevelser som är till nytta för både kropp och själ. För personer med funktionsnedsättning finns dock många hinder. Att ta sig ut i skogen kräver jämna anpassade stigar och för att komma ut och njuta av havet, lägga nät, ta sig till en ö utmed kusten krävs en anpassad båt.

En verksamhet inom Bräcke diakoni är Rehabcenter Treklöverhemmet i Ljungskile. Där erbjuds neurologiskt rehabilitering och korttidsboende för avlastning och miljöombyte för personer med funktionsnedsättning. Majoriteten har behov av hjälpmedel för att förflytta sig; en del personer är beroende av personliga assistenter. Under åren har man på Rehabcenter Treklöverhemmet haft ambitionen att i sitt rehabiliteringsarbete använda de möjligheter naturen ger. Exempel på detta är iordningställande av naturstig och trädgårdsodling. För många av de personer som får rehabilitering på Treklöverhemmet är vistelsen där en höjdpunkt i den annars händelselösa och ensamma tillvaron. Antalet rehabiliteringsgäster är ca 240 under ett år.

I syfte att ta tillvara på de idéer och önskemål som finns bland Treklöverhemmets rehabiliteringsgäster anordnades en Workshop. Ett önskemål som kom från samtliga grupper var att få komma ut på havet; att det på Treklöverhemmet skulle finnas en anpassad och sjösäker båt. Många längtade efter att fiska, lägga nät, sätta ut hummertinor eller bara komma ut på havet.

Att rehabiliteringsinsatser som sjukgymnastik måste ske i en sjukgymnastsal är en myt. Genom kreativitet och nytänkande kan precis lika värdefulla insatser ges och erhållas på annat sätt. Vinsten är att de ges i en naturlig miljö där träningen inte upplevs som träning utan blir en helt naturlig del av det sammanhang man befinner sig. Detta är ovärderligt för den enskilde som tillbringat många timmar i vanlig sjukgymnastmiljö. Naturen och naturupplevelser har en läkande kraft men är också en källa till kraft, glädje, harmoni, utmaningar och ökad livskvalité.

Rehabcenter Treklöverhemmet får 700 000 kronor för inköp av en Encore Elite 253 Cruise Mercury 250 hk Ponton samt utrustning.