8 januari 2020

Samtal med Berättarministeriets generalsekreterare

Dilsa Demirbag-Sten är tillsammans med Robert Weil och Sven Hagströmer grundare av Stiftelsen Berättarministeriet. Syftet med verksamheten är att stötta lärare i socioekonomiskt utsatta områden med kostnadsfria och kreativa pedagogiska program förankrade i läroplanen och som lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra sitt språk och stärka tron på sin egen förmåga.

För tre år sedan etablerades Berättarministeriet i Göteborg med stöd bland annat av Stenastiftelsen. Sedan dess har utbildningscentret i Gamlestaden tagit emot över 3 000 lågstadiebarn, varit ett stöd för 325 lärare, som använt verksamhetens program, utbildat 229 volontärer och bokat in 31 av totalt 38 skolor i Berättarministeriets upptagningsområde.

Vem är då Dilsa Demirbag-Sten, som är stiftelsens ansikte utåt och motorn i hela verksamheten? Hon kom med sin familj som flykting från östra Turkiet till Sverige 1976 och hamnade av en slump i Uppsala. Det var ett Sverige, berättar hon, som sjöd av optimism. Det fanns bostäder, lätt att få jobb, skolorna var bra och majoriteten av eleverna var svenskspråkiga. I mångt och mycket raka motsatsen till hur det ser ut idag i de segregerade storstäderna där många barn lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet och med bristande kunskaper i svenska språket. Det blir ett handikapp som följer dem genom livet och de riskerar att hamna i utanförskap.

Utifrån sina egna erfarenheter av hur viktigt det är att behärska svenska språket och vilken centrala roll skolan och lärarna har i det avseendet väcktes idén om ett Berättarministerium. Det är i områden präglade av segregering, hög arbetslöshet, låga inkomster, dåliga betygsresultat som skolans kompensatoriska uppgift är som mest väsentlig, understryker hon.

På frågan varför Berättarministeriet etablerats i Göteborg svara Dilsa att utmaningarna i Göteborg liknar dem i Stockholms utsatta områden och Berättarministeriets program fungerar lika väl i Göteborg som i Stockholm. På sikt, fortsätter hon, är förhoppningen att Berättarministeriet skall komma in på Lärarhögskolans program och kunna fungera på liknande sätt som den kommunala kulturskolan. Det är en glädje att få stöd av Stenastiftelsen, som brinner för alla barns rätt till goda möjligheter att kunna utvecklas och fullfölja sina drömmar. Det ger också Berättarministeriets närvaro i Göteborg stabilitet och råg i ryggen när vi närmar oss stadens beslutsfattare, avslutar Dilsa vårt samtal.

Dilsa Demirbag-Stens offentliga uppdrag:
ledamot i delegationen mot segregering, ledamot i jämställdhetskommissionen, ledamot i institutet för framtidsstudier, ledamot i pressens opinionsnämnd, ledamot i Nobel-Center

År: 2019

Donation: 2 000 000 kr

Fler nyheter