Forskningsbidrag   År: 2008     20 000 000 kr

The Culture and Brain Health Initiative

Människan hjärna och nervsystem påverkas ständigt av olika typer av sinnesstimulans från den miljö som vi befinner oss i. En berikad stimulerad miljö är nödvändig för att vi ska kunna hålla vår hjärna intellektuellt intakt när vi åldras och utgör också en hörnsten i moderna rehabiliteringsprogram för hjärnskadade.

I målsättningarna för forskningsprogrammet ingår att öka förståelsen kring hjärnans plasticitet och läkningsförmåga. Att undersöka effekterna av sinnesstimulans genom olika kulturella aktiviteter, såsom musik och dans. Ett av syfterna är att förstå och utnyttja kulturens möjligheter att uppnå förbättrade förutsättningar för hjärnhälsa, gott åldrande med bibehållen kognitiv funktion, samt att öka möjligheterna för läkning och funktionsåterkomst efter skada och sjukdom i hjärnan.

Enligt professor Michael Nilsson handlar det om undersökningar med olika inriktningar. Man kommer att titta på hur hjärnan påverkas av kost och motion men också vilken effekt musik, dans, arkitektur och social stimulans har.

Forskningsprogrammet är tvärvetenskapligt och innefattar samarbete mellan bland annat neuroforskare, musiker och musikforskare.

Ansvarig för projektet är: professor Michael Nilsson

rapport om hur stödet används, oktober 2010