Culture scholarships   Year: 2015  

Malin Bobeck

För dem som är vana vid att tänka på den vävda textilen som något stillsamt och kontrollerat blir mötet med Malin Bobecks arbete omtumlande. Hennes vävar kränger, lyser och växlar mellan olika stämningslägen. De väcker nyfikenhet och lockar till beröring. I sitt ännu unga konstnärskap siktar Malin Bobeck mot att skapa föränderliga rumsliga strukturer där det senaste inom belysnings- och interaktionsteknik kombineras med handens arbete och omsorg. Hon är del av en bred rörelse inom konsthantverk och design som på ett sökande och frisinnat vis för samman traditionella metoder med vår tids teknologi. Arbetssättet vitaliserar hantverket men skapar också ett nytt och spännande sammanhang för ingenjörsvetenskapens landvinningar.
För sitt löftesgivande och uppslagsrika arbete inom textilen tilldelas Malin Bobeck stipendium för 2015 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto Peter Claesson)

Ladda ned fotoformat här