Culture scholarships   Year: 2016  

Lotta Antonsson

Lotta Antonsson tillhörde de unga fotografer, framför allt kvinnor, som i början av 1990-talet i grunden förändrade svenskt fotografi och gav termen »fotobaserad konst« en innebörd även i vårt land. De vände den dominerande manliga sökaren till en medveten feministisk blick, från objekt till subjekt, från provokation till rättmätiga krav. Från ett djärvt självutlämnande till ett öppet samhällsengagemang. Även som lärare och vägvisare har Lotta Antonsson betytt mycket för många konststuderande och yngre kollegor. Hon har inte nöjt sig med de positioner hon uppnått, utan ständigt sökt sig vidare, ifrågasatt och utmanat, inte bara sin omgivning, utan lika mycket sig själv.
För sin starkt förankrade och tekniskt välgrundade praktik och för sitt rastlösa nyskapande tilldelas Lotta Antonsson stipendium för 2016 från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

(Foto Peter Claesson)