Vetenskapsfestivalen

Fakta

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är ett av Europas största populärvetenskapliga arrangemang. Idén bakom festivalen är att förmedla vetenskap till allmänhet och skola på ett lättillgänglig och intresseväckande sätt samt att erbjuda forskarsamhället en mötesplats. Syftet är att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap och uppmuntra till högre studier.

Pressmaterial

2023-03-07 – Världsledande forskare inviger Vetenskapsfestivalen

2022-04-05 – Högklassig invigning av Vetenskapsfestivalen tack vare stöd från Stenastiftelsen – Richard Dawkins årets huvudtalare

2021-03-12 – Stenastiftelsen stödjer återigen Vetenskapsfestivalens invigning

2020-09-29 – Påkostad invigning av Vetenskapsfestivalen tack vare stöd från Stenastiftelsen — digital och öppen för alla

2019-04-03 – Fullsatt och stor succé när Vetenskapsfestivalen invigdes

2019-02-06 – Fortsatt stöd till Vetenskapsfestivalen

2018-04-12 – Stenastiftelsen stödjer den spektakulära invigningen av Vetenskapsfestivalen

Foton

Artiklar

 • Richard Dawkins inviger Vetenskapsfestivalen med stöd av Stenastiftelsen

  Vetenskapsfestivalen - en av Europas största festivaler inom populärvetenskap - invigs den 3 maj med professor Richard Dawkins som huvudtalare. Tack vare stödet från Stenastiftelsen sedan 2018 har festivalen kunnat arrangera invigningar i världsklass, invigningar som är öppna för alla. Hälften av biljetterna till invigningen är vikta för gymnasieungdomar.
  Läs vidare
 • Vetenskapsfestivalen 2019-2021

  Invigningen 2018 var en enorm succé och lockade över 700 åskådare, Den rankades som en av festivalens höjdpunkter. Vetenskapsfestivalen vill fortsätta på den inslagna vägen och nå ännu fler av den intresserade allmänheten genom att anordna science star-invigningar. 2019 är vetenskapsfestivalens tema ”Den svindlande tanken”. För 2020 är temat ännu inte fastställt. Jubileumsåret 2021 är målet att skapa en arenahändelse av rang med vetenskapens stjärnor som diskuterar svindlande ämnen och frågor. De skall borra i komplicerade men allmängiltiga ämnen, som kräver djupgående diskussion och utmanar till nya perspektiv. År: 2018 Donation: 4 000 000 kr
  Läs vidare
 • Vetenskapsfestivalen 2016 – Art & Science

  Under 2016 kommer temat att vara ”Unika men lika” och innehålla programpunkter med anknytning till alla vetenskapliga discipliner. . Fokus ligger på barn och ungdomar och förhoppningen är att inspirera dem till vidare studier och på så vis verka som en rekryteringsplattform för akademi och näringsliv. I Bältesspännarparken kommer Art & Science-arenan att inspirera till samskapande, experimentlusta och innovation och besökarna erbjuds ett antal olika aktiviteter som kollaborativ konst, modevisningar, spelningar och performance. År: 2015 Donation: 1 000 000 kr
  Läs vidare
 • Konst och teknik under vetenskapsfestivalen

  Ett antal fysikstudenter samt personal vid Chalmers kommer under tio veckor att skapa interaktiva objekt i samarbete med konstnärer som Pål Svensson, Roselin van Dear och Olaufer Eliasson. Avsikten är att konstnärerna skall handleda både på plats och via internet. Under vetenskapsfestivalen visas objekten i Bältesspännarparken och vid Stora Teatern. Processen kommer att genomlysas och diskuteras vid workshops under utvecklingsperioden men också under själva festivalen. Det gränsöverskridande anslaget (konst/teknik) öppnar för en alternativ metodutveckling som kan ha en positiv inverkan pedagogiskt på både tekniska och konstnärliga innovationsprocesser. År: 2015 Donation: 500 000 kr
  Läs vidare
 • Vetenskapsfestivalen anordnar en makerspace

  2015 kommer Stenastiftelsen att medverka som arenapartner under Vetenskapsfestivalen och ekonomiskt stödja en så kallad Makerspace i Bältesspännarparken. I ett Makerspace sker ett lärande och ett delande av kunskap som man kanske inte hittar i böcker eller ens på nätet. Dessa samarbeten resulterar ofta i innovationer och helt nya kreativa uttryck. År: 2014 Donation: 1 000 000 kr
  Läs vidare