25 april 2018

Vetenskapsfestivalen 2018 invigs på Draken

Vad Är Vi? Det är temat för årets vetenskapsfestival och kring det fokuserar invigningsceremonin som äger rum på biografen Draken. Invigningstalare är Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Max Tegmark, professor i fysik vid en av världens mest prestigefyllda institutioner – fysikinstitutionen vid Massachusetts Institute of Technology kommer att via ett hologram hålla en föreläsning om artificiell intelligens.

Robotorkestern charmade publiken

Max Tegmark har i sin bok Människa 3.0 resonerat kring mänsklighetens framtida existens, är det troligt att vi kommer att skapa övermänsklig intelligens? Hur bör vårt rättssystem hantera autonoma system? Hur slår automatiseringen?

Programmet fortsätter sedan med att en panel med bland andra Fredrik Heintz, AI-forskare vid Linköpings Universitet och Rebecka Ångström verksam vid Ericsson Network Society Lab diskuterar hur AI påverkar framtidens infrastruktur och människors vardag.  Samtalen livestreamas över hela världen för att nå så många människor som möjligt.
Genom en generös donation från Stenastiftelsen har det blivit möjligt att genomföra ett både kunskapsintensivt och spännande invigningsprogram.

Fler nyheter