Kulturbidrag som berikar

Att bidra med stöd till sådant som annars inte hade blivit verklighet står i centrum för Stenastiftelsen. Ett starkt fokus är kultursatsningar i Göteborg och Västsverige och stöd ges till riktade insatser i ett initialt skede eller till utveckling av olika slag, allt präglat av nytänkande. 

Stenastiftelsen har bidragit till ett vitalt kulturliv och gjort satsningar på bl a teater, dans, stora konstutställningar, opera, musikaler, digitalisering av konserter, muralmålning, orgelbygge, skrivprojekt, Film Lab, orkesterprojektet El Sistema för barn och unga samt ett Artist-in-Residence- program med internationellt kända skådespelare och musiker på Högskolan för Scen och Musik.

Sammantaget har kulturlivet berikats av Stenastiftelsens satsningar och bidragit till en ständig utveckling.

Kulturstipendier kan inte sökas.

Bidrag genom åren