Stöd till vetenskaplig forskning

Stenastiftelsens ledord för alla satsningar är lärande, motivation och kreativitet. De ligger också till grund för de donationer som har gjorts. Inom forskningen har stöd givits till innovation, teknikutveckling och entreprenörskap men också till banbrytande tvärvetenskapliga projekt inom medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Stiftelsen vill särsklit skapa förutsättningar för projekt med en disciplinöverskridande profil. Det handlar om att våga satsa även på det okända och på så sätt driva utvecklingen framåt.

Exempel på stora forskningsprojekt är Stena Industry Innovation Lab (Sii-Lab) på Chalmers, ett visualiseringslab på Universeum (VisLab), uppbyggnaden av Ryggmärgsskadecentrum på Sahlgrenska, utbyggd verksamhet på Ågrenska, verksamhet för barn med sällsynta diagnoser, samt skapandet av Mattecenter Hjärna och Lärande. Vidare ett stort pågående projekt rör Barn och Ungas livsmöjligheter. 

Forskningsbidrag genom åren

2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
1997