14 mars 2016

Sven Olving

Professor Sven Olving har gått bort vid en ålder av 88 år. Större delen av sitt yrkesverksamma liv forskade och undervisade han vid Chalmers Tekniska Högskola, under åren 1974 – 1989 som dess rektor. Hans framsynthet och uppfattning om en teknisk högskolas roll i samhället har starkt bidragit till Chalmers höga status och goda internationella rykte.

Sven Olving hade en lång erfarenhet inte bara av forskningens villkor och möjligheter utan också av stiftelsearbete. Detta tillsammans med ett djupt musikintresse gjorde honom till en utmärkt ledamot och ordförande i Donationsrådet för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Han var knuten till Donationsrådet från starten 1996 och fram till år 2013. Sven Olving satte en stark prägel på Donationsrådets och Stiftelsens verksamhet genom sitt analytiska, metodiska och empatiska sätt att arbeta, sin briljans och sin öppenhet för nya tankar och idéer. Han lämnar ett stort tomrum efter sig.

Fler nyheter