4 juni 2018

Styrgruppen för Ryggmärgsskadecentrum i Göteborg

Stående från vänster: Margita Björklund ordförande, Agneta Holmäng professor och dekan vid Sahlgrenska Akademin, Åsa Lundgren Nilsson verksamhetschef för neurosjukvården i Göteborg, Jonas Andersson regionråd ansvarig för sjukvårdsfrågorna i VGR, Tiina Rekand gästprofessor i neurologisk rehabilitering, Goran Delic förvaltningschef för psykiatrin i Halland, Annika Stjernberg sekreterare, Katharina Stibrant Sunnerhagen överläkare  och professor vid sektionen för neurovetenskap och rehabilitering
Sittande från vänster: Gunilla Åhrén projektledare, Mona Fritzson representant för Personskadeförbundet RTP och RG Aktiv Rehabilitering
På bilden saknas David Lega kommunalråd i Göteborg och Per Albertsson områdeschef för neurosjukvården vid Sahlgrenska Sjukhuset

Fler nyheter