3 juni 2012

Stor satsning på matematik och läsning för barn

foto: www.fotoakuten.se

Det pågår en intensiv forskning om barns inlärningsförmåga. Men insikterna får sällan möjlighet att korsbefrukta varandra över de vetenskapliga ämnesgränserna, och än mer sällan får de nya rönen genomslag i klassrummet.

Nu gör Göteborgs universitet och Nationellt Centrum för Matematikutbildning en gemensam satsning där den senaste forskningen ska användas för att stärka yngre skolelevers kunskaper i läsning och matematik. Med det gemensamma målet att göra forskningen direkt användbar i undervisningen samverkar forskare inom psykologi, pedagogik och neurovetenskap.

Enligt Georg Kuhn, professor i neurovetenskap och drivande i den nya satsningen, publiceras forskning om lärande ofta i separata kanaler, utan tvärvetenskapliga utbyten. Det har skapat en kunskapsklyfta inte bara mellan olika vetenskaper, utan också när det gäller vilka frågeställningar som prioriteras. Genom att starta ett samarbete mellan lärare och forskare från olika områden är förhoppningen att kunna överbrygga klyftorna och på ett nytt sätt föra ut forskningen i skolan.

Bland de vetenskapliga rönen som projektet utgår från finns pedagogiska studier som visar att barns kognitiva förmåga inte är förutbestämd, utan faktiskt kan både kartläggas och tränas. Samtidigt har neurovetenskapliga forskare gjort banbrytande rön om hjärnans plasticitet, förmåga att anpassa sig, som kopplar inlärningsförmåga till mental hälsa, näringslära och kardiovaskulär hälsa. Psykologisk forskning tar i sin tur utgångspunkt i nya forskningsrön om inlärningsförmågan hos barn med kommunikativa handikapp – kunskaper som enligt Göteborgsprojektet skulle kunna tillämpas i den allmänna skolan.

Konkret innehåller projektet en helt ny universitetskurs för lärare, satsningar på sommarskola, stöd till nya forskningsprojekt, en webbsida med resurser för skolan samt återkommande forskningsseminarier. Satsningen följs upp vid ett årligt internationellt seminarium, där ledande forskare inom fältet är inbjudna.

Ansvariga för projektet är:

Hans-Georg Kuhn, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Ola Helenius, biträdande föreståndare vid Nationellt centrum för matematikundervisning

Läs mer här

Fler nyheter