13 november 2023

Stöd till forskning om personer med sällsynta diagnoser

Kunskapen behöver öka om personer med en sällsynt diagnos och intellektuell funktionsnedsättning. Brist på kunskap kan leda till onödigt lidande och bristfälligt stöd. Stenastiftelsen bidrar med 3,9 MSEK till forskningsprojektet UNIKA som leds av Ann Nordgren, och som syftar till ett bättre omhändertagande av de drabbade patienterna, bl a med hjälp av AI.

Läs mer

Fler nyheter