10 mars 2016

Stipendium för praktik vid Svenska Handelskammaren i London

London_Lead_Image

För att kunna erbjuda unga, kreativa affärsbegåvningar en möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom internationell handel och affärsrelationer finansierar stiftelsen ett ettårigt stipendium vid Svenska Handelskammaren i London. Det riktar sig till studenter som slutfört minst två års studier inom kandidatprogrammet i ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Arbetet vid Handelskammaren omfattar medlemsverksamhet, business research och evenemangsplanering. Genom att delta i olika kontaktskapande aktiviteter och seminarier bygger stipendiaten upp ett nätverk samtidigt som han eller hon involveras i Handelskammarens underorganisation Young Professonals.

Handelshögskolan har ansvar för att sprida information om stipendiet, bedöma ansökningarna och vidarebefordra de starkaste ansökningarna till Handelskammaren i London, som slutgiltigt avgör vem som får stipendiet.Stipendiet som omfattar 200 000 kronor kommer att delas ut årligen under fem år.

Fler nyheter