22 juni 2015

Stipendier till mastersstudenter utanför EU

Palestiniern Al-Khataib undervisar på Musikhögskolan
Palestiniern Al-Khataib undervisar på Musikhögskolan

Stenastiftelsen delar för andra gången ut stipendier till mastersstudenter som kommer från länder utanför EU-området. Dessa studenter har inte rätt till fri undervisning utan måste numer betala en avgift till universitetet. Detta har särskilt drabbat masterutbildningen i orkesterspel vid Högskolan för Scen och Musik då den till stor del har ett internationellt studentunderlag. En stark internationell studiemiljö ger positiva effekter för alla studenter, inhemska såväl som utländska och stipendierna ger en möjlighet för Högskolan för Scen och Musik att anta studenter som är helt beroende av externt stöd. Därigenom har Högskolan kunnat upprätthålla en internationell profil också med kulturer utanför EU.

Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet
Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet

Tidigare stipendier har gått till mastersstudenter från Mongoliet. Albanien och USA.  De har haft stor betydelse för utbildningen tack vare sin höga konstnärliga nivå och kunnat bidra med sina internationella perspektiv och erfarenheter. Högskolan för Scen och Musik har denna gång sökt ekonomiskt stöd från stiftelsen för kunna anta Ana Milanovic, violin från Serbien och Gerado Diaz Arangon, valthorn från Mexico som mastersstudenter under två år.

Fler nyheter