30 januari 2018

Stipendieglädje på Stora Teatern

Stenastiftelsens masterstipendiater av årgång 2017 var inbjudna till Stora Teatern för en liten festlighet och för att mottaga sina diplom. Stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson höll ett välkomsttal och berättade bland annat om stiftelsens tillkomst. Hon underströk också betydelsen av kunskapsutbyte mellan studenter från olika länder och tackade för alla trevliga blogginlägg stipendiaterna bidragit med.

Denna gång ägde mottagningen rum på Stora Teatern, en vacker byggnad från 1859 och sedan många år ett av stadens byggnadsminnen. Studenter från högskolan för scen och musik underhöll medan stipendiater, gäster och ledamöter i stiftelsens styrelse och donationsråd samlades i den unika kristallsalongen för att njuta av en lättare lunch.

Under 2017 har 39 välmeriterade studerande på mastersnivå kunnat resa ut i världen för att under några månader forska vid utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. Oförglömliga upplevelser och erfarenheter som de kommer att ha med sig hela livet.

Stiftelsens verkställande ledamot professor Carl-Eric Hagentoft, som tillsammans med bland andra professorerna Agneta Holmäng, Erland Hjelmkvist och Yvonne Leffler varit mycket engagerade i utseendet av stipendiater, berättade lite kort om urvalsprocessen och presenterade därefter de studenter som under några minuter fick berätta om sina resor och upplevelser.

Först ut var Eda-Lotta Kims, som läser sista terminen på läkarprogrammet. Hon berättade om sin forskning vid ett sjukhus i St. Kitts och Nevis i Karibien. Patienterna undersöktes vad gäller bland annat antibiotikaförskrivning.  Hennes studie syftar till att ge underlag för nationella riktlinjer för antibiotikaförskrivning för att därigenom kunna bidra till minskad antibiotikaresistens.

Hannes Elofsson går på apotekarprogrammet. Han hade studerat vid Harvard Medical School och Boston Children´s Hospital. Målet för hans forskning är att skapa ett system där en lokalbedövning kan erhållas under flera dagar för att potentiellt behandla långvarig smärta.

Även Johanna Hammar går på apotekarprogrammet. Hon hade vistats vid Monash University i Australien och slutfört sin masteruppsats där. Hon hade många erfarenheter med sig hem av laboratorietekniker, cellodling, immunanalyser, vävnadspreparation, vetenskaplig dokumentation, biostatistik osv.

Kajsa Gattbro läser sista terminen på läkarprogrammet. Hon var tre månader i Ontario, Kanada vid Queen´s University. Hon testade med robotteknik respektive handsensorteknik patienter med Parkinsons sjukdom, en del utan och en del med medicinering och jämförde sedan resultaten. Målet är att bättre registrera sjukdomens naturliga förlopp och effekterna av behandling.

Ebba Bergbom Wallin och Maria Lundin har bägge en Master of Science in Knowledge-based Entrepreneurship från Handelshögskolan i Göteborg. De hade varit i Hangzhou, Kina vid Zhejiang University och intervjuat företagsrepresentanter inom fordonsindustrin för att utröna hur samarbete används som en mekanism för utveckling av tjänster. Resultatet visade att det saknades en tydlig struktur. Vidare pekade en jämförelse mellan Kina och Sverige på att det finns företagsspecifika snarare än landspecifika skillnader i tjänsteutveckling inom fordonsindustrin.

Stipendiaterna fick sedan högtidligen komma fram till stiftelsens ordförande som överlämnade diplomen och önskade dem all lycka och framgång i livet.

Professor Erland Hjelmkvist tackade slutligen Madeleine Olsson Eriksson för stiftelsens donation som hittills gjort det möjligt för 250 unga människor från Chalmers, Handelshögskolan och Göteborgs Universitet att resa ut i världen för att forska och lära känna andra studenter och lärare.

2017 års stipendiater från läkarprogrammet är Sakinah Abdalla, Jenny Bodel, Sabina Delin, Sven Elverfors, Kajsa Gattbro, Linda Gustafsson, Linn Hedman, Carl Hyltén Cavallius, Emilia Karlsson, Eda-Lotta Kims, Felix Åberg, Emelie Efraimsson, Matilda Dooley, Johanna Holm, Marcus Fredriksson

2017 års stipendiater från apotekarprogrammet är Benjamin Dedic, Therese Pettersson, Marielle Drousiotis, Maysa Aladdin, Naemi Regen, Elma Nuhic, Hannes Elofsson, Johanna Hammar, Susanna Fares, Pauline Engström, Jelena Markovic, Tony Luu, Samuel Nordin

2017 års stipendiater från Handelshögskolan är Moa Gustafsson, Julia Franke, Victor Lavin, Alexis Rehnberg, Victor Götenstein, Axel Hellström, Lucas Malina, Erik Armkvist, Ebba Bergbom Wallin, Maria Lundin, Björn Ingmansson

Fler nyheter