10 februari 2014

Stipendiefest i Dicksonska Palatset

För andra gången delades Stenastiftelsens masterstipendier ut i Dicksonska Palatset. 25 glada studenter hade samlats i den vackra foajén för att få ett glas bubbel, mingla runt och lyssna till Madeleine Olsson Erikssons välkomsttal. Kvintetten Bolero Brass från Högskolan för Scen och Musik underhöll medan stipendiater och övriga gäster vandrade uppför den pampiga trappan till den magnifika salongen där en lätt lunch serverades,

_G__2043

Under 2013 har stiftelsen delar ut 49 resestipendier på vardera 25 000 kronor till välmeriterade studenter främst på läkar- och apotekarprogrammen. Inte minst tack vare stiftelsens donation kan nu 50 procent av de blivande läkarna och apotekarna göra sina mastersarbeten utanför Sverige till och med i så fjärran länder som Australien. Nepal och Indien.

_G__2245

Sandra Barhebréus talade om sin tid vid Harvard Medical School i Boston. Hon hade deltagit i ett forskningsprojekt om dopamin 4 receptorns roll vid schizofreni. Forskarna studerade hur höga halter av dopamin 4 ledde till psykiska sjukdomar. Hon berättade att vistelsen i USA hade gjort henne mycket starkare och självsäkrare än innan.

Också Jonathan Jansson Åkerberg hade varit i USA men vid College of Pharmacy , University of Michigan. Han hade undersökt en ny appliceringsmetod av antikroppar vid malignt melanom, ett gel med inkapslade antikroppar, för att se om biverkningarna minskade. Det var en resa för livet, sa han, trots att projektet misslyckades.

Karin Berg, som går mastersprogrammet Innovation och Industrial Management vid Handelshögskolan, var fyra månader i Oslo för att utifrån norska och västsvenska företag studera betydelsen av styrka i den tidiga innovationsprocessen.

_G__2244

Slutligen var det två studenter från läkarprogrammet som redogjorde för sin forskning. Frida Emilson hade varit tre månader vid Neuroscience Researchi Australia och studerat hur nervimpulser från balansorganet regleras beroende på pågående eller nylig rörelse. Användbart för att undvika åksjuka, påpekade hon.

Parisa Hajjari, som vistats vid Behavioral Medicine, Columbia University i New York, berättade att hon undersökt om det fanns något samband mellan en argsint och fientlig personlighet och hjärt-kärl sjukdom. Studien visade att det inte fanns någon koppling.  Parisa berättade vidare att hon fått träffa världskända forskare och hade en inbjudan att få komma tillbaka till USA och forska.

Slutligen fick var och en av stipendiaterna komma fram till stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson för att få diplom och bli fotograferade. Allt ett minne för livet.

_G__2230