10 mars 2016

Stenhusets källare – Ågrenska Stiftelsen

Stenhuset 4 mars 2016

Uppförandet av stenhuset, som möjliggjorts genom stiftelsens donation på 50 miljoner kronor, kommer att vara klart till sommaren 2016. Från början var det planerat att dela upp källaren i två sektioner men under byggets gång har det visat sig att en helhet i källarplanet skulle ge många fördelar. Förutom mer utrymme leder det till ökad tillgänglighet och vid dåligt väder slipper man ta med sig rullstolar, permobiler och annan utrustning för att nå bortre delen av källaren. Det skapar också flexibilitet, tillväxt och fler aktiviteter för barn med multifunktionsnedsättningar och stora tunga permobiler.

Källaren i Stenhuset är inte lika material- och installationsintensiv som övriga delar av Stenhuset varför kostnaden för inredning är lägre; men en utökning av ytan med 250 kvm leder till fördyringar p.g.a. sprängningsarbeten, grundläggning och inredning. Totalt blir merkostnaden drygt fyra miljoner kronor.

Stenhuset 2 mars 2016