Stenhuset

Ågrenska Stiftelsen på Lilla Amundön i Göteborg

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur har donerat 50 000 000 kronor till Ågrenska Stiftelsen på Lilla Amundön i Göteborg för planering, design och uppförande av det s k Stenhuset – ett betydelsefullt tillskott i behandlingen av personer med sällsynta diagnoser. Byggnationen kompletterar befintlig verksamhet och kommer att vara en plattform för utökad, långsiktig forskning och utveckling av vård, boende och behandlingsformer för personer med en sällsynt diagnos.

Fakta

stenhuset_frilagd

  • Donation: 50 000 000 kronor
  • Ambition: I sinnenas hus ska en miljö skapas för såväl boende, som stimulering av sinnena och plats för reflektion.

Pressmaterial

Foton

Länkar

Artiklar