5 december 2017

Stenastiftelsens stipendieutdelning 2017

I år är det 21 gången som stiftelsen delar ut kulturstipendier började stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson sitt hälsningsanförande. Det är ett grannlaga arbete att utse stipendiaterna och till sin hjälp har stiftelsen ett antal välkvalificerade referenspersoner till vilka Madeleine riktade ett särskilt tack.

Under 2017 har stiftelsen gjort ett antal stora donationer bland annat till El Sistema, uppbyggnaden av ett ryggmärgsskadecentrum, till resestipendier för mastersstudenter och till Göteborg Baroque. Stiftelsen har sedan starten delat ut 375 miljoner kronor och delat ut 128 kulturstipendier. Från och med i år är stipendiesumman på 300 000 kronor.

Pontus Hammarén, tidigare chef för Borås konstmuseum, presenterade Tilda Lovell kvällens första stipendiat.

Hon är en multikonstnär, född i Göteborg men numer verksam i Stockholm och Berlin. Hennes kompositioner är fantasieggande och hon lägger ner timmar av arbete med detaljer. Hon är lyhörd och förmår att lyssna inåt. Naturens sinnliga verksamhet ligger närmare än den digitala, ingenting är gulligt och sockersött.

Stora Teaterns chef Martin Hansson var helt lyrisk när han beskrev Anna von Hausswolff. Ingenting tycks vara henne främmande att arbeta med – musik, arkitektur, konst. Hon slog igenom på musikfestivalen Way out West och har sedan dess givit ut tre kritikerrosade album och turnerat både i Sverige och utomlands.

När hennes ljusa röst bryter sig igenom orgelklangen känns det som att sugas in i hennes musik och bli en del av den, förklarade Martin. Anna gav oss ett prov på sin förmåga när hon framförde stycket Untitled, synt, effekter, sång.

1996 tog professor Gunnar Bjursell initiativ till Vetenskapsfestivalen som blivit en stor succé. Under åren har stiftelsen stöttat festivalen ekonomiskt vid ett flertal tillfällen, något som verksamhetsledaren Stefan Örgård tackade för innan han kort beskrev festivalens verksamhet.  Under två veckor kommer 70 000 besökare och det genomförs 1 000 programtimmar, inte konstigt att vetenskapsfestivalen utvecklats till Nordens största kunskapsfest.

Karin Karinson går lös med hammare och vinkeljärn, sakerna slås sönder och byggs upp igen, föremålen blir befriade när hon skapar berättade kulturkritikern Love Jönsson. Karin är en del av rörelsen som tillägnar sig det som redan finns, som inte använder sig av nya material. Karin tar den döende industrins produkter och gör dem till sina egna. Det är inte sakernas ursprung som är det viktiga utan hur de är en del av vardag.

Tidigare konserthuschefen Sture Carlsson beskrev Rikard Bergqvist som regissör, skådespelare, översättare och författare. Han ligger bakom succéer på Göteborgsoperan som Trollflöjten och My Fair Lady, Han fullkomligt slår knock-out på publiken och lockar fulla hus.

Rikard var så överväldigad av stipendiet, av att vara utvald att han spontant höll ett bejublat tacktal till stiftelsen.

Tillförordnade chefen vid Göteborgs konstmuseum, Anna Hyltze, visade foton och berättade detaljerat om museets Tove Jansson utställning. Utan donationen från stiftelsen hade inte den pedagogiska delen kunnat genomföras. Utställningen omfattade 200 verk och lockade över 50 000 besökare.

Målaren Per Kesselmar presenterades av intendenten vid Göteborgs konstmuseum Per Dahlström. Han beskrev Pers konstnärskap som lågmält, minimalistiskt, uppbyggt av olika vita nyanser och hur Per undersöker, prövar och arbetar med att bygga ljus i måleriet.

En betraktare behöver ingen förhandskunskap i stället behövs gott om tid, koncentration och närvaro. Då finner man hur det mitt i allt det vita framträder olika nyanser och en blå ton.

Lars Danielsson, basist och jazzmusiker, är inte främmande för att spela i olika konstellationer – storband, full orkester, kammarmusik, berättade Martin Hansson. Lars har en speciell ljudkänsla, en lätthet till musiken och inspirerar andra musiker att överträffa sig själva. Han har givit ut ett stort antal skivor, turnerat i Sverige och internationellt men lägger numer störst fokus på den egna kvartetten Libretto. Lars visade prov på sin fantastiska förmåga att hantera en kontrabas i soloimprovisationen Both Sides Now  av Joni Mitchell och spelade sedan den egna kompositionen Extension på cello.

Avslutningsvis tackade Sture Carlsson stiftelsen och Madeleine Olsson Eriksson och förklarade att utan generösa privata donationer skulle Göteborgs kulturliv knappast fungera. Sture efterlyste ett större engagemang hos göteborgarna för andra framtidsfrågor än Västlänken och en vilja att diskutera stadsutvecklingsfrågor, bebyggelse, arkitektur. Han framhöll Bilbao som en stad Göteborg skulle kunna hämta mycket inspiration ifrån.

Stipendieutdelningens högtidliga del var därmed avslutad och sedan fortsatte festen på konstmuseet med mat och dryck, prat och mingel.

Fler nyheter