21 januari 2016

Stenastiftelsens resestipendier på mastersnivå 2015

Stenastiftelsens resestipendier på mastersnivå för 2015

Följ masterstipendiaternas på deras reseblogg: https://resestipendium.wordpress.com/

”På denna blogg beskriver examensarbetande studenter på läkarprogrammet och apotekarprogrammet vid Sahlgrenska akademin sin vardag då de genomför sina ex-jobbsprojekt utomlands. Studenterna har finansierats via Stiftelsen STENAs resestipendium. Det är studenterna själva som bloggar. Göteborgs universitet ansvarar inte för innehåll i inlägg publicerade av de bloggande studenterna dvs användarna. Användarna ansvarar för informationen som publiceras. Inlägg eller kommentarer gjorda av användare är inte att betrakta som faktainformation från universitetet och förmedlar inte universitetets åsikter. Allt som skrivs på bloggen publiceras öppet på Internet.”

Fler nyheter