19 januari 2024

Stenastiftelsens miljonstöd till resestipendier på masternivå

Fotograf: Natalie Greppi

Under 2023 delade Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur ut resestipendier till 38 studenter på masternivå för att ge dem möjlighet att genomföra examensarbeten på utländska universitet och skapa internationella kontakter. Stipendiaterna samlades nyligen för en diplomutdelning, där de delade sina erfarenheter från utlandsstudierna och presenterade sina examensarbeten.

Läs mer

Fler nyheter