3 december 2021

Stenastiftelsen ger bidrag till filmutbildning för skolor i Göteborg i samarbete med Alicia Vikander och Göteborg Film Festival

I syfte att ge unga möjligheter att själva skapa och uttrycka sig genom rörlig bild startar Alicia Vikander och Göteborg Film Festival, med stöd av Stenastiftelsen, projektet Alicia Vikander Film Lab. Under tre år kommer högstadieelever på skolor i olika delar av Göteborg med hjälp av mobila filmverkstäder och erfarna filmpedagoger få göra egna filmer, som sedan ska visas upp på en särskild gala under Göteborg Film Festival.

Läs hela pressmeddelandet här

Fler nyheter