14 maj 2018

Stena Industry Innovation Lab – högtidligen invigt

Äntligen har Sverige fått ett innovationslabb av världsklass placerat på Chalmers Campus Lindholmen. Där kommer framtidens ingenjörer att utbildas och såväl små som stora företag får möjlighet att pröva nya idéer och teknik tillsammans med forskare i praktiska testbäddar. Det är Chalmers Smart Industry Lab som tack vare Stenastiftelsens donation kunnat tredubbla verksamheten och bli en nationell resurs, som även ingår i EU-kommissionens nätverk av testbäddar.

Ett par hundra gäster från bland annat näringslivet, Chalmers och forskningsvärlden var inbjudna till invigningen av Stena Industry Innovation Lab (SIIL), som är det nya namnet. Stämningen var hög, folk trivdes och trängdes med varandra och sorlet nådde ända ut på gårdsplanen. Alla väntade på den magiska tidpunkten då platserna skulle vara intagna. På den upphöjda scenen visade sig sedan de fyra hedersgästerna, ledsagade av professor Johan Stahre ansvarig för Chalmers nya satsning.

Han hälsade välkommen och tackade Stenastiftelsen för den generösa donationen som gjort satsningen på SIIL möjlig. Han förklarade också att de farhågor som finns att digitaliseringen kommer att slå ut många jobb inte behöver besannas. Arbetsuppgifterna kommer att se annorlunda ut och därför krävs framtidslaboratorier som SIIL där samhällets olika aktörer kan mötas för att skapa framtidens industriföretag.

Sveriges näringsminister Mikael Damberg sade sig vara optimistisk trots eller snarare på grund av digitaliseringen. Sverige är öppet för förändring och ligger i framkant vad gäller forskning och utveckling men takten behöver öka för att Sverige skall kunna behålla sin position. Han tackade Stenastiftelsen och förklarade att offentligt och privat samarbete är en betydande framgångsfaktor.

Doris Schröcker, ansvarig för Europakommissionens enhet ”Strategy Unit Industrial Technologies” , hälsade SIIL välkommen att delta i EU-projektet. Industrin är fortfarande kärnan i Europas ekonomi och digitaliseringen kommer att underlätta, ge service och skapa arbeten. Hon förklarade att EU kommer att ta fram en ny omgång program som hon uppmanade SIIL att söka bidrag inom.

Stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson stod sedan i tur att tala. Hon berättade om sin far, grundaren av Stenakoncernen och att stiftelsen bildades i samband med hans 80-årsdag 1996. Stiftelsen verkar främst inom Västsverige och ger bidrag till forskning och kultur.  En stor donation 50 miljoner kronor gick tidigt till Chalmers för att etablera Stena Center, som har blivit en framgångssaga. Och nu läggs ännu en milstolpe för Chalmers genom donationen på 21 miljoner kronor för att skapa SIIL.

Chalmers rektor Stefan Bengtsson började också han med att uttrycka sin glädje och tacksamhet över stiftelsens insats och räknade upp ett antal andra projekt som stiftelsen stöttat Chalmers med under årens lopp. Han uttryckte sin förhoppning att Chalmers skall fortsätta att vara en ledande teknisk högskola och rankas högt i världen och tillade att Lindholmen är det mest aktiva centret i Sverige med en verksamhet som sysselsätter 250 personer. Genom SIIL kommer studenterna att kunna se att industri inte är något förlegat utan high tech på hög nivå.

Till sist skulle själva invigningen genomföras men inte med sax och band utan med modern teknik. Alla fyra tryckte samtidigt på en knapp som startade en robot som i sin tur lät en ljuspunkt förflytta sig i rummet och till sist starta ett ståtligt fyrverkeri på storbildsskärmar. Åhörarnas jubel ville aldrig ta slut.

Givetvis fanns det en massa spännande tekniska uppfinningar att pröva på för besökarna. Vid en station kunde man pröva på att samarbeta med en kollaborativ robot, som på sikt kan ta över ett antal enkla monotona arbetsuppgifter i industritillverkningen. Vid en annan kunde besökarna själva få pröva på hur man med hjälp av Virtual Reality kunde sätta samman en produkt. Att med egna ögon kunna se hur man med hjälp av en 3-D skrivare kan printa ut tredimensionella prototyper i plast var häpnadsväckande. Än så länge tar det för lång tid att printa ut prototyper i metall men i en framtid är det ingen omöjlighet.

Bilder kan användas fritt i samband med artiklar om Stenastiftelsens donation till Chalmers.
(Bild: Magnus Gotander, Bilduppdraget)