14 juli 2013

Sten Allan Olsson har gått ur tiden

Sten Allan Olsson var en framgångsrik affärsman som genom att kombinera ett visionärt tänkande med entreprenörsanda och hårt arbete utvecklade Stenakoncernen till att bli en av de största i Sverige. För Göteborg har han betytt oerhört mycket. Sten Allan Olsson har skrivit in sig i Göteborgs sjöfarts- och industrihistoria som få andra kunnat göra.

I samband med Sten Allan Olssons 80-års dag grundades den stiftelse som bär hans namn. Varje år delas stora summor ut till forskning och kultur i Västsverige. Så länge Sten Allan Olsson själv orkade deltog han i den årliga ceremonin då kulturstipendierna delades ut. Något som varmt uppskattades av alla som deltog i festligheterna. Numer är det hans dotter, stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson, som tagit över den rollen.

Sten Allan Olsson lämnar ett stort tomrum efter sig men hans minne kommer på många sätt att leva kvar, inte minst som en av de stora Göteborgsdonatorerna.

Artikel i Göteborgs-Posten 2013-07-12

Artikel i Expressen 2013-07-12

Artikel i Sjöfartstidningen 2013-07-12

Fler nyheter