23 mars 2022

Sprakande invigning av Vislab

 

Den 18 mars hölls den stora invigningen av Vislab på Universeum i Göteborg, ett unikt visualiseringslabb i teknikens och pedagogikens absoluta framkant. Satsningen har kunnat genomföras genom en donation på 50 miljoner kronor från Stenastiftelsen. Här förs vetenskapliga upptäckter ut på ett nytt sätt. I Stenagalleriet – ett helt nytt plan på Universum – visas hur forskningsdata möter visualiseringsteknik.

Foto: Anna Hult

Alla gäster fick pröva det interaktiva labbet, där man kan få svar på frågor som: Hur påverkas jorden om du dricker en kopp kaffe? Hur kommer Göteborg att se ut när havsnivån höjs? Hur formar man en stads digitala tvilling? Vad händer med savannens lejon om medeltemperaturen ökar? Nyfikenheten var stor bland besökarna som kunde resa ut i rymden, uppleva havets biologiska mångfald eller lära om stadsutveckling och hållbara städer. Fem teman speglas: Hav och vatten, skog och land, samhället, människan samt rymden. Allt kopplat till forskningsdata kombinerad med en unik visualiseringsteknik, där barn och ungdomar men även vuxna kommer att kunna förstå komplexa samband.

Foto: Anna Hult

2019 beslutade Stenastiftelsen att satsa 50 miljoner kronor för ett förverkligande av Vislab. Vid den välbesökta invigningen framhöll Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande, vikten av lärandet för barn och ungdomar.

“Detta är ett paradigmskifte. Ett stort intresse för oss i Stenastiftelsen är lärandet bland barn och ungdomar – en inspirationskälla som också är en del av integrationen. Universeum har ett mycket viktigt uppdrag som de utför väl. Tack för att vi har fått vara med på den här resan.”

Vislab har skapats i nära samarbete mellan Universeum och Visualiseringscenter C i Norrköping, där Universeum har stått för pedagogiken och Visualiseringscenter C har utvecklat visualiseringar och mjukvara. Professor Anders Ynneman vid Visualiseringscenter C, vars forskning om exploranation – en kombination av utforskande och förklarande från engelskans explore och explain – ligger till grund för innehållet.

”Genom Vislab skapar vi engagemang och förståelse. Vi har mycket data och information om världen – forskningsdata som barn, ungdomar och vuxna kan använda för att förstå sammanhang. Genom Vislab kortsluter vi avståndet mellan forskning och allmänhet,” framhöll Anders Ynneman. 

Foto: Anna Hult

”Nu tar vi klivet till nästa generations vetenskapscenter. Detta tack vare en mycket generös donation från Stenastiftelsen. Genom Vislab och Stenagalleriet stärker vi folkbildningen, erbjuder en kompletterande lärresurs från förskola till högre utbildning och är en resurs för alla som arbetar i företag och organisationer.” Carina Halvord, VD för Universeum vid invigningen.

Foto: Anna Hult

Förverkligandet av Vislab och samarbetet, där även Chalmers och Göteborgs stad har deltagit, betyder också mycket för staden, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson:

”Vislab har stor betydelse för våra barn, att kunna se in i framtiden. Dessutom är Vislab ett mycket attraktivt inslag i stadens destinationsmarknadsföring. Stenastiftelsens insatser är fantastiska för Göteborg. Mycket hade varit omöjligt att genomföra utan dessa donationer.”

Kunniga guider från Universeum och Visualiseringscenter C inspirerade den intresserade publiken.

Under invigningskvällen deltog även en representant för den unga generation som kommer att ha stor användning av Vislab i skolarbetet, Hjalmar Wideström 11 år, som var där med sin pappa Josef Wideström från Chalmers, delaktig i utvecklingen av Vislab. Hjalmars kommentar: Superbra!

Foto: Anna Hult

Läs pressmeddelandet här

Fler nyheter