4 juni 2018

Senaste nytt från styrgruppen för ryggmärgsskadecentrum i Göteborg

Arbetet med etablering av en baskurs riktad bland annat till personliga assistenter fortskrider med målet att starta kursen HT 2018. Vidare har information gått ut till alla ryggmärgsskadeenheter i Norden om att det startar en nordisk avancerad kurs i ryggmärgsskaderehabilitering i oktober 2018. Kursen bygger på problembaserat lärande och enheterna måste delta med hela vårdteam. I april i år genomfördes också en 3-dagarskurs om hälsobefrämjande arbetssätt och i höst kommer en uppföljning.

I samarbete med Personskadeförbundet kommer en inspirationsdag för personer med ryggmärgsskador att arrangeras den 26 september på Dahlheimers Hus. Det blir föreläsningar om smärta och behandling med cannabis, något som intensivt diskuteras idag. Det förändrade regelverket för bilstöd, som kritiserats hårt, kommer också att diskuteras. Hälsofrågor och anhörigperspektiv finns också med på programmet.

En tydlig målsättning för Ryggmärgsskadecentrum Göteborg är att möjliggöra för forskare och kliniker att sprida sin kunskap. Som ett led i detta vill centret bidra till att stötta ett nätverk för nyetablerade forskare inom ryggmärgsskador i Sverige. En av de identifierade kunskapsluckorna som nätverket initialt vill arbeta med är att samla kunskap om ryggmärgsskadades axlar, vilket är ett vanligt problem som ger enorma begränsningar i vardagen.

Fler nyheter