10 juli 2018

Ryggmärgsskadecentrum har nu en hemsida

Ryggmärgsskadecentrum (RMC), som drivs av Göteborgs Universitet-Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen med stöd av Stenastiftelsen, har nu en hemsida (ryggmargsskadecentrum.se) som vänder sig till alla som har eller är intresserade av ryggmärgsskador. Där kan du läsa om:

RYGGMÄRSSKADOR – Grundläggande information om kroppens nervsystem och hur en ryggmärgsskada påverkar kroppen.

UTBILDNINGAR – RMC anordnar dels kurser som ger grundläggande kunskaper om ryggmärgsskador dels mer specialiserade kurser exempelvis om axlar eller assisterad andning.

TRÄFFAR – RMC bjuder in till träffar och föreläsningar för personer som har eller som är intresserade av ryggmärgsskador.

FORSKNING – RMC har ett nätverk för framtidens forskare d v s de som arbetar med en avhandling som är kopplad till ryggmärgsskadeområdet eller som nyss doktorerat med en sådan.

KONTAKTUPPGIFTER – Mejladress: hej@ryggmargsskadecentrum.se  Telefon: 031-342 60 48

Fler nyheter