20 januari 2017

Resestipendier på mastersnivå för år 2016

Diplom har delats ut till 2016 års stipendiater vid en ceremoni i Dicksonska Palatset i Göteborg. På bilden är stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson och Carl-Eric Hagentoft, verkställande ledamot i stiftelsen tillsammans med av 22 av de 43 studenter, som tilldelades resestipendier under år 2016.
Foto: Magnus Gotander

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en tioårsperiod med början 2012 två miljoner kronor per år till resestipendier. Under år 2016 har 43 resestipendier à 25.000 kronor delats ut till västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna ska i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap.

Stiftelsens satsning kommer att pågå under tio år i samma omfattning, d v s med 25.000 kronor per person till ca 40 stipendiater/år och hittills har drygt 200 stipendier delats ut. Resorna varierar såväl vad gäller mål som längd. 2016 års studenter har besökt universitet och lärosäten över hela världen, bl a Sri Lanka, Sydafrika, USA, Australien och England.

”Vi är glada att kunna ge studenterna möjlighet att delvis göra sina examensarbeten utomlands, samtidigt som de då också får tillgång till forskningens internationella aspekter. Resmålen har varit universitet, lärosäten och innovationsmiljöer över hela världen och vi har sett många intressanta resultat. Studenterna vittnar alla om goda möjligheter till nya personliga kontakter och byggande av nätverk, vilket förstås är värdefullt i deras framtida professioner,” konstaterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Stipendiet är tänkt att täcka resor och boende via mottagande universitet och omfattar vanligtvis tre månader.

Deltagande fakulteter/institutioner kopplade till mastersprogrammen:

 • Sahlgrenska akademin (SA): Läkar-, Apotekar- och Tandläkarprogrammen
 • Handelshögskolan: Mastersprogrammen: Innovation and Industrial Management och Knowledge-based Entrepreneurship
 • Chalmers: Mastersprogrammet: Management and Economics of Innovation
 • Litteraturvetenskap/religion: Litteratur, idéhistoria och religion
 • Psykologi: Psykologprogrammet och programmet i missbruks- och beroendevetenskap

Bland 2016 års stipendiater finns:

 • Susanna Ekström och Josefine Larsson läser tionde terminen på Tandläkarprogrammet. De åkte i början av juni 2016 till Sydafrika för att under 2,5 vecka genomföra sitt examensarbete. Uppgiften bestod i att undersöka kariologisk status hos förskolebarn i åldrarna 0-6 år boende i kåkstaden Broadlands Park utanför Kapstaden. Syftet var att kartlägga den orala hälsan hos denna utsatta population med målsättning att införa profylaxåtgärder på såväl lokal som nationell nivå.

  Susanna Ekström och Josefine Larsson
 • Karin Jamil går Läkarprogrammmet och har tillbringat fyra månader vid Columbia Medical Center i New York, USA. I samband med examensarbetet studerade hon den äldre patientens (65+) förhöjda risk att falla, något som ofta leder till lång sjukvårdstid och höga kostnader. Syftet var att ta reda på om det fanns något samband mellan den autonoma regleringen av hjärtat och människans gång, för att senare se om man kunde bedöma en människas risk att råka ut för ett fall genom att känna till personens hjärtfunktion.

  Karin Jamil
 • Anna Karlsson går Apotekarprogrammet och har spenderat tre månader vid Bond University i Gold Coast, Australien. Högt blodtryck är en vanlig åkomma i dagens samhälle och Anna har i sin studie utrett hur Rho-kinasvägen i glatta muskelceller påverkar sammandragning av blodkärl och därmed blodtrycket. Studien visade att Rho-kinasvägen är av stor betydelse för reglering av blodtrycket i blodkärl från njurar och lungor taget från gris i olika åldrar. Detta är viktig information vid framtagningen av blodtrycksmedicin som verkar via Rho-kinasvägen.

  Anna Karlsson
 • Mikaela Lantz går Läkarprogrammet och har tillbringat två månader i Colombo, Sri Lanka. En studie gjordes på akutmottagningen vid Colombo South Teaching Hospital och syftade till att kartlägga de patienter som kom in till sjukhuset efter en trafikolycka. Studien visade vilken typ av olycka som var vanligast, respektive vilken som var allvarligast. Projektet involverade även vilka skador de inblandade fick i samband med olyckorna, samt en uppföljning för att se hur det gått för patienterna efteråt. Förhoppningen var att därmed få en inblick i hur utbrett problemet med trafikolyckor är.

  Mikaela Lantz
 • Alexandra Säterberg går på Chalmers och har tillsammans med sin kurskamrat Simon Wessberg genomfört sitt examensarbete inom området sociala innovationer, dvs innovativa affärslösningar för att därmed hantera sociala problem i samhället. Med hjälp av 22 intervjuer i England och Sverige gjordes en komperativ analys länderna emellan med syfte att undersöka hur ett mer stöttande ekosystem för sociala innovationer skulle kunna utvecklas.

  Alexandra Säterberg

Samtliga studenter vittnar om den stora nyttan av nya erfarenheter, värdefulla kontakter och personlig utveckling. Man talar också om möjligheterna att på hemmaplan återanvända sina nyvunna kunskaper i sina ordinarie verksamheter och nätverk.

Länk till pressrummet.

För mer information, vänligen kontakta:

Madeleine Olsson Eriksson
Styrelseordförande, Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
madeleine.olsson@stenastiftelsen.se

Carl-Eric Hagentoft
Verkställande ledamot, Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.se, +46(0)730  34  63  52

Birgitta Plyhm
PR
birgitta@plyhm.se, +46(0)707 77 12 90

Fler nyheter