17 januari 2020

Resestipendiater 2019

Under 2019 fick 38 studenter, genom Stenastiftelsens resestipendieprogram, möjlighet att resa utomlands för att forska, lära känna nya miljöer och kulturer och få internationell erfarenhet. En del hade valt att göra sitt examensarbete i utvecklingsländer som Nepal och Tanzania, andra hade valt mer närliggande platser som Ålborg i Danmark och Reykjavik på Island. Ett 25-tal stipendiater hade tillsammans med stiftelsens donationsråd och referensgrupp samlats för en liten ceremoni i Auktionsverkets gamla lokaler på Tredje Långgatan. Stiftelsens verkställande ledamot Martin Hansson hälsade välkommen och lämnade sedan över ordet till stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson.

Hon berättade kort om stiftelsens tillkomst och bakgrunden till inrättandet av resestipendierna. I stället för att finansiera utländska studenters studier och forskning i Sverige gjorde stiftelsen det helt motsatta genom att skicka ut svenska mastersstudenter att studera och forska vid välrenommerade universitet och institutioner runt om i världen. Ni har varit fina företrädare för stiftelsen var helst ni varit. Ni är Stenastiftelsen framtida ambassadörer avslutade Madeleine.

Professor Erland Hjelmquist, ledamot av såväl stiftelsens donationsråd som referensgrupp, presenterade övriga ledamöter och berättade om hur uttagningsprocessen av stipendiaterna gått till.

 

Thérèse Henriksson från läkarprogrammet var åtta veckor i Nepal för att forska kring traumatiska huvudskador. Hon och en studentkamrat delade ut 11 000 flygblad för att den vägen komma i kontakt med personer som har eller haft traumatiska huvudskador. 600 personer hörde av sig, varav 150 var barn under 11 år. Trafiken i Kathmandu är kaotisk och trafiksäkerheten låg. Med hjälp av preventiva åtgärder skulle många olyckor kunna undvikas.

 

Linda Degeryd, också från läkarprogrammet, var 10 veckor i Tanzania för att forska om diabetessjukdomar. När levnadsstandarden ökar, blir resultatet ofta fler vällevnadssjukdomar som diabetes och högt blodtryck. Det behövs mer kunskap och bättre hälsovård.

Jonathan Björkquist från apotekarprogrammet hade rest till Reykjavik för att forska om olika bröstcancermetoder och vilken betydelse mutationer i vissa gener de s.k. BRAC1 och BRAC2 hade för val av behandling.

Sara Al-Baldry och Matilda Nygren från tandläkarprogrammet studerade kariesförekomsten hos 250 barn mellan 1-5 år i Kapstaden i Sydafrika. Trots att tandvården är avgiftsfri har förekomsten av obehandlad karies inte minskat. Det behövs mer information om tandborstning och en förbättrad vårdplanering.

Mia Quirin från litteraturvetarprogrammet var den enda humanisten. Hon hade forskat vid Ålborgs Universitet i Danmark om poetik, läran om hur diktverk är eller bör vara utformade, där danskarna har kommit mycket längre i studierna än vad som är fallet i Sverige.

Professor Kristina Malmgren ledamot av stiftelsens donationsråd och ordföranden Madeleine Olsson Eriksson delade sedan ut diplomen till studenterna, följt av en dundrande fanfar från Gothenburg Brass Quintet. Professor Erland Hjelmquist berättade att det var åttonde gången som stipendierna delades ut och att det sammanlagt innebar runt 320 stipendiater. Han menade att resestipendierna var ett konkret exempel på internationalisering där fakta och kultur kunde mötas över gränserna. Till sist bad han alla resa sig och utbringa en skål för stiftelsens ordförande.

2019 års stipendiater från läkarprogrammet:
Andreas Davidsson – Joel Conradsson – Charlie Gustavsson – Linda Wan – William Bergström – Joel Corin – Human Rahimi – Rebecka Eklind – Lina Mikaelsson – Louise Martinius – Helena Mellqvist Kristin Ingemyr – Emma Uhlin – Moa Sjödin – Josef Olsson – Thérèse Henriksson – Beatrice Casslén  Linda Degeryd – Greta Guidotti – Ingfridh Kjellberg

2019 års stipendiater från apotekarprogrammet:
Jonathan Björkquist – Louise Borgenhard – Joel Hammarlund – Erika Hansson – Junyi Kang – Diana Lam – Nour Bou-Taam – Dahir Ali Elmi – Malek Ayach – Waleed Warsame – Reab Jaralla – Anas Soueidan

2019 års stipendiater från tandläkarprogrammet:
Sara Al-Badry – Matilda Nygren

2019 års stipendiater från Handelshögskolan:
Iris Minö – Louise Granström – Jenni Junttila

2019 års stipendiater från Göteborgs universitet/litteraturvetenskap:
Mia Quirin

Bilder får användas fritt i samband med text om Stena Stiftelser. (Magnus Gotander, Bilduppdraget)

Fler nyheter