3 november 2011

Jubileumsutställningskatalog – Stena 15 (1996-2011)

Fler nyheter