Foton övriga

Följande grafik och foton går att ladda ner i tryckbart format. För foton v.v. ange källan: Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsens styrelse

Fotograf: Magnus Gotander, Bilduppdraget

Ladda hem

Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsens styrelse

Fotograf: Magnus Gotander, Bilduppdraget

Ladda hem

Selma Olsson Åkefeldt, Ledamot i Donationsrådet

Ladda hem

Martin Hansson, Ledamot i Donationsrådet

Ladda hem

Kristina Malmgren, Ledamot i Donationsrådet

Ladda hem

Erland Hjelmquist, Ledamot i Donationsrådet

Ladda hem

Dan Sten Olsson – vd Stena AB, Ledamot av Stenastiftelsens styrelse

Ladda hem

Dan Sten Olsson – vd Stena AB, Ledamot av Stenastiftelsens styrelse

Ladda hem

Dan Sten Olsson – vd Stena AB, Ledamot av Stenastiftelsens styrelse

Ladda hem

Stefan Olsson, Ledamot av Stenastiftelsens styrelse

Fotograf: Magnus Gotander, Bilduppdraget

Ladda hem

Skeppsredare Sten A Olsson, Tidigare Stenastiftelsens ordförande

Fotograf: Conny Wickberg

Ladda hem

Skeppsredare Sten A Olsson, Tidigare Stenastiftelsens ordförande

Ladda hem