Främjande av forskning och kultur i Västsverige

- stöd som gör skillnad

Stenastiftelsen har sedan 1996 bidragit till forskningsprojekt och stöd inom kulturområdet I Göteborg och Västsverige. Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur bildades på skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag och har under dessa år givit stöd och donationer på över 500 miljoner kronor till projekt inom forskning och utveckling samt alla former av kultur.

Stöd har inriktats på innovation, teknikutveckling och entreprenörskap men har också gått till banbrytande tvärvetenskapliga projekt inom medicin, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora. Exempel på stora forskningsprojekt är grunden för Chalmers Innovation. Stena Industry Innovation Lab (SII-Lab) på Chalmers, ett visualiseringslab på Universeum (VisLab) och en satsning på Ågrenska, informationscentrum för sällsynta sjukdomstillstånd, genom uppförande av Stenhuset. Ett stort pågående projekt rör Barn och Unga med inriktning på barns och ungas livsmöjligheter.

Genom sitt stöd har Stenastiftelsen bidragit till ett mer dynamiskt kulturliv vilket inneburit att en utveckling har skett inom såväl scenkonst som foto, bildkonst, skulptur, design, konsthantverk och litteratur för att nämna några genrer.

Stenstiftelsens årliga kulturstipendier har delats ut till inte mindre än 155 stipendiater som alla är nytänkande inom sina områden och ligger i samtidskonstens framkant. Många av dessa kulturutövare har senare rönt stora internationella framgångar.

Stödet från Stenastiftelsen ska göra skillnad!